Sökning: "Cellular immunity"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade orden Cellular immunity.

 1. 1. Regulatory properties of dendritic cells and B cells in adaptive immunity

  Detta är en avhandling från Bengt Johansson-Lindbom, Dept. of Immunotechnology, Sölvegatan 33A, 223 62 Lund

  Författare :Bengt Johansson Lindbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Immunology; Cellular differentiation; Cytokines; Dendritic cells; B lymphocytes; T lymphocytes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människans immunsystem utgörs av en komplex sammansättning av celler och molekyler, som interagerar med varandra men även med kroppens övriga vävnader. Dess huvudsakliga uppgift är att förse sin värd med ett försvar mot yttre och inre förhållanden, som kan orsaka denna skada, t.ex. LÄS MER

 2. 2. Communicate or die signalling in Drosophila immunity

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) (Medicinska fakulteten)

  Författare :Karin Borge-Renberg; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drosophila; innate immunity; PGRP-LC; pattern recognition; JNK; antimicrobial peptides; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : In general the work behind this thesis has revolved around the interesting pattern recognition gene family PGRPs (peptidoglycan recognition proteins). In particular the transmembrane PGRP-LC and to investigate its multifaceted role in the immune response of the fruit fly. LÄS MER

 3. 3. Cytomegalovirus Infection in Immunocompetent and Renal Transplant Patients Clinical Aspects and T-cell Specific Immunity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Sund; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytomegalovirus; renal transplantation; cellular immunity; valacyclovir; mismatched; prophylaxis; tetramer; CD4 T cells; CD8 T cells; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Infectious diseases; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Infektionssjukdomar;

  Sammanfattning : Cytomegalovirus (CMV) is a β-herpesvirus that, after primary infection, establishes a life-long persistence in the human host. Up to 90% of humans are infected with CMV, that is kept under control by CMV-specific CD8+ and CD4+ T cells. In patients with an impaired cellular immunity, however, CMV infections can be life-threatening. LÄS MER

 4. 4. Herpesvirus Infection and Immunity in Neurocognitive Disorders

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gabriel Westman; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; Herpes simplex encephalitis; Herpesvirus; Cytomegalovirus; CMV; HSV-1; HHV-6; CD8 T-cells; Cellular immunity; Immunosenescence; Autoimmunity; NMDA receptor; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Herpesviruses have co-speciated with several vertebrate and invertebrate animals throughout the history of evolution. In the immunocompetent human host, primary infection is usually benign, whereafter the virus is brought into life-long latency. LÄS MER

 5. 5. Cellular immunity and inflammation in atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine

  Författare :Dirk Marcus Wuttge; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Atherosclerosis; T cell; oxLDL; malondialdehyde; hapten; posttranslational; interleukin-] 5; retinoic acid receptor; inflammation;

  Sammanfattning : Atherosclerosis, the major cause of death and disability in western countries, is nowadays recognized as an inflammatory disease. Low density lipoprotein (LDL), the major carrier of cholesterol in plasma, is trapped in the subendothelial space, where compounds inside of LDL are chemically modified through lipid peroxidation. LÄS MER