Sökning: "Arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 832 avhandlingar innehållade ordet Arbetsvetenskap.

 1. 1. Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Alexis Rydell; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; nedläggning; partssamverkan; partsrelationer Plant closures; downsizing; union-management relations; Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri; General Microdata Analysis - manufacturing;

  Sammanfattning : Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Swedish Working Life Research Formation and conceptual development of a research field in transition

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Carin Håkansta; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of working life research in Sweden by focusing on the conceptual and institutional evolution of the field. The analyses include the roles of the researchers and other actors as well as theories and processes that form and have formed working life research. LÄS MER

 3. 3. Lärande nätverk en social oas i utvecklingsprocessen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats Holmquist; Högskolan i Halmstad.; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER

 4. 4. Social Work Approaching Evidence-Based Practice. Rethinking Social Work

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Benitha Eliasson; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The Swedish public sector has undergone major changes over the last decades, with increased demands to be effective and perform their tasks with high quality, but also with the demand to increase the influence of users and citizens over the support given. This development has influenced how social services organise and how their work is perform, and is one motive given as to why evidence-based practice was introduced. LÄS MER

 5. 5. Development and Deployment of Delay Tolerant Networks: An Arctic Village Case

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Samo Grasic; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Actor Network Theory; ICT access; ICT Deployments; Delay and disruption tolerant networking; DTN; ICT deplyomet; Statistics; computer and systems science - Informatics; computer and systems science; Information technology - Telecommunication; Statistik; data- och systemvetenskap - Informatik; data- och systemvetenskap; Informationsteknik - Telekommunikation; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : In the late 1990s, NASA conducted a study of the Interplanetary Internet (IPN) architecture. In order to build and deploy IPN infrastructure, the network technology had to be able to cope with long radio signal propagation delays and frequent radio link disruptions. LÄS MER