Sökning: "Older persons"

Visar resultat 1 - 5 av 261 avhandlingar innehållade orden Older persons.

 1. 1. Learning with, from and about each other interprofessional education on a training ward in municipal care for older persons

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Marie Lidskog; Gerd Ahlström; Anna Löfmark; Lars-Owe Dahlgren; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Interprofessional education; learning; health and social care; undergraduate; training ward; older persons; occupational therapy; nursing; social work; attitudes; phenomenography; social identity; community of practice; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe and evaluate interprofessional education on an interprofessional training ward in municipal care for older persons. Interprofessional education has for some years now been proposed as a means to meet the call for effective collaboration, co-ordination and quality in health and social care. LÄS MER

 2. 2. Determinants and Functional Impact of Nutritional Status Among Older Persons in Rural Bangladesh

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tamanna Ferdous; Tommy Cederholm; Åke Wahlin; Zarina Nahar Kabir; Birgitta Sidenvall; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nutritional status; Mini Nutritional Assessment; older persons; community living; poverty; physical function; cognitive function; low-income country; Bangladesh.; MEDICINE; MEDICIN; Nutrition; näringslära;

  Sammanfattning : Background: Malnutrition is a major problem in Bangladesh. One third of the population in Bangladesh is malnourished, but figures for older persons specifically are scant. LÄS MER

 3. 3. Case management for older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives of older persons, family members, case managers and health and social care staff members

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :MARKUS HJELM; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aged; Case Management; Case manager; Comorbidity; Continuity of Patient Care; Delivery of Health Care; Ethnography; Family members; Focused Ethnography; Integrated care; Intervention; Interpretive phenomenology; Multi-morbidity; Older persons; Qualitative Research; Thematic analysis; Aged; Case manager; Case management; Comorbidity; Continuity of patient care; Delivery of health care; Ethnography; Family members; Focused ethnography; Integrated care; Intervention; Interpretive phenomenology; Multi-morbidity; Older persons; Qualitative research; Thematic analysis;

  Sammanfattning : Complex health systems make it difficult to ensure a continuity of care for older persons with multi-morbidity, and risk fragmented care. Fragmented care could affect the quality and safety of the care provided. Case management could provide an approach to counteract this unfavourable situation. LÄS MER

 4. 4. Searching for the meaning of support in Nursing. A study on support in family care of frail aged persons with examples from palliative care at home

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Peter Stoltz; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; family carers; support; aged persons; systematic review; home; at-home; caregivers; older persons; phenomenology; hermeneutics; concepts;

  Sammanfattning : Anhörigas insatser utgör en stor del av den hjälp och assistans som ges till Sveriges hemmaboende äldre personer som lever med en eller flera kroniska sjukdomar. Anhöriga bidrar också till den nationella välfärden genom att balansera hälso- och sjukvårdens kostnader. LÄS MER

 5. 5. Developing and evaluating an interactive app to support self-care among older persons receiving home care

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Carina Göransson; Karin Blomberg; Kristina Ziegert; Yvonne Wengström; Pernilla Hillerås; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health concerns; mHealth; older persons; self-care;

  Sammanfattning : The proportion of older persons worldwide is growing. With older age, complex health problems may occur and the need for home care increases. To support older persons to maintain health and self-care, innovative ways need to be developed. The aim of the project was to develop and evaluate an interactive app among older persons receiving home care. LÄS MER