Sökning: "organisational reform"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden organisational reform.

 1. 1. The Terms of Involvement : A study of attempts to reform civil society's role in public decision making in Sweden​

  Författare :Karin Gavelin; Göran Sundström; Lars Trägårdh; Felténius David; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civil society; governance; reform; organisational behaviour; new institutionalism; institutional logics; institutionalisation; decoupling; interpretation; interpretive policy analysis; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : For the better part of a century, a distinguishing feature of the Swedish democratic model has been the close relationship between organised interests and public decision makers. Yet the first decade of the twenty-first century saw a number of attempts to reform Swedish civil society’s role in decision making, purportedly to make involvement activities more inclusive, reciprocal, flexible and consequential. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Psychosocial working conditions among general practitioners and district nurses : Organisational, professional and gender aspects

  Författare :Susan Wilhelmsson; Per-Gunnar Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :psychosocial working conditions; primary care; general practitioners; district nurses; profession; gender aspects; personal doctor reform; district nurses prescribing; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the psychosocial working conditions shared by general practitioners and district nurses in Sweden, in relation to the personal doctor reform and district nurses' right to prescribe drugs.First, a questionnaire was compiled and developed through a stepwise development phase, including key informant interviews, literature review, and review of other models and questionnaires used with a similar purpose. LÄS MER

 4. 4. Polisens organisationskultur : En explorativ studie

  Författare :Henric Stenmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Community policing; Hierarchy; Micro-political system; Organizational culture; Participation; Planned change; Police organization; Reform; The Swedish quality award; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the police organizational culture in Sweden. Previous research on Police in Sweden has focused largely on Police Chiefs and police officers. It has ignored a major element in the organisational culture of the police – civilian employees. LÄS MER

 5. 5. Personligt ombud och förändringsprocesser på det socialpsykiatriska fältet

  Författare :Ulrika Järkestig Berggren; Jan Petersson; Eva Johnsson; Rafael Lindqvist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; case management; reform; service users; mental health; recovery; professional; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In a new reform in 2001, Swedish authorities emphasized the need for support for persons with psychiatric disabilities living in the community. This reform included the establishment of a new occupation: the Swedish case manager, personligt ombud (PO). LÄS MER