Sökning: "radical feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden radical feminism.

 1. 1. IngenMansLand : om män som feminister, intervjuframträdanden och passerandets politik

  Författare :Linn Egeberg Holmgren; Elisabet Näsman; Keith Pringle; Johanna Esseveld; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; men; masculinity; feminism; feminist men; profeminism; radical feminism; poststructuralist feminism; radical constructionism; gender equality; state feminism; double emancipation; masculinity politics; performance; performativity; doing gender; Goffman; interview interaction; qualitative interviews; cross-gender interviewing; passing; position; homosociality; reflexivity; situational analysis; co-fielding; Sociology; Sociologi; Gender studies; Genus; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis explores constructions of gendered and gender political positions and practices of men identifying as ‘feminist’. The analysis is based on qualitative interviews with 28 men aged 20-34. At issue is how seemingly contradictory positions for men as feminists are made comprehensible in theory and practice. LÄS MER

 2. 2. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Författare :Hanna Hallgren; Nina Lykke; Kerstin Munck; Ingebjørg Seip; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; Gender studies; Genus; Gender Studies; Genusvetenskap; Lesbisk Fron;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  Författare :Helen Lindberg; Jan Olsson; Richard Wolin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. LÄS MER

 4. 4. "Bring Me My Arrows of Desire". Gender Utopia in Blake's The Four Zoas

  Författare :Magnus Ankarsjö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Blake; gender; utopia; The four Zoas; female characters; gender interactivity; radical context; feminism; gender reunion; male-female togetherness;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Feminism and the Academy. Exploring the Politics of Institutionalization in Gender Studies in Sweden

  Författare :Mia Liinason; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminism; Academy; gender; hegemony; institutionalization; Women s Gender Feminist Studies; transformation; knowledge production; interdisciplinarity;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to analyze the process of institutionalization and neo-/interdisciplinarization in Women’s/Gender/Feminist Studies (WGFS) in Sweden, and the construction of feminist knowledge within this process. Furthermore, the thesis aims to contribute to the feminist debates on academic feminism as a transformative project. LÄS MER