Sökning: "vård och rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden vård och rehabilitering.

 1. 1. What makes a patient satisfied with intrathecal baclofen treatment for spasticity : Expectations and experiences

  Författare :Stina Gunnarsson; Kersti Samuelsson; Dag Lemming; Siw Alehagen; Björn Gerdle; Anna Danielsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Interview; Intrathecal baclofen; Multivariate analyses; Occupational performance; Optimism; Pain intensity; Preexpectations; Satisfaction; Self-efficacy; Spasticity.;

  Sammanfattning : Patients often report reduced spasticity and/or pain, improved function and comfort, and a high level of satisfaction after treatment with intrathecal baclofen (ITB). However, dissatisfaction, complications and unmet goals are also reported. LÄS MER

 2. 2. Participation and ICT : Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School

  Författare :Moa Yngve; Helena Hemmingsson; Helene Lidström; Elin Ekbladh; Ingeborg Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accommodations; assessment; education; environment; information technology; occupational therapy; rasch analysis; school activity; support; work;

  Sammanfattning : Introduction: The use of information and communication technology (ICT) has been highlighted over the past 20 years as a promising accommodation to improve participation in school activities among students with special educational needs (SEN). However, evidence is still needed. LÄS MER

 3. 3. Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering

  Författare :Björn Breidegard; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design methodology; Finger tracking; Engineering knowledge; Minimeter; Rehabilitation engineering; Tactile pictures; Top-down design; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Braille; Brain injury; Brain damage; Communication tool;

  Sammanfattning : Based on the results of two rehabilitation engineering design projects, this thesis aims to present and analyze: ? What is required for genuine engineering knowledge and expertise to come into its own in rehabilitation engineering when the entire effort starts and ends with the person for whom it is intended. ? How the work of an engineer not only can improve the conditions for the actual doing, but can also contribute to the understanding of situations and people, their capabilities, desires and needs. LÄS MER

 4. 4. Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering

  Författare :Jeanette Lindberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patientdelaktighet; personcentrering; partnerskap; respekt; information; motivation; instrumentutveckling; frågeformulär; PPRQ; PREM; PROM; ryggmärgsskada; rehabilitering; spinalenhet; vårdande; personal; närstående;

  Sammanfattning : Patientdelaktighet är av central betydelse i dagens hälso- och sjukvård men det är oklart vad det innebär i praktiken och det saknas frågeformulär för att utvärdera patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom rehabilitering. Syftet med avhandlingen var att studera patientdelaktighet vid ryggmärgsskaderehabilitering från patienters, närståendes och personals perspektiv samt att utveckla och psykometriskt testa ett frågeformulär för utvärdering av patientdelaktighet, The Patient Participation in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ). LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering

  Författare :Birgitta Öhman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Geriatric nursing; Patientundervisning; Sjuksköterska; patientrelationer; Äldrevård; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER