Sökning: "affirmative"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet affirmative.

 1. 1. Die Modalpartikeln ja, doch und schon : Zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik

  Detta är en avhandling från The German department, Helgonabacken 14, 223 62 Lund

  Författare :Elisabet Ormelius-Sandblom; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sentence mood; asser; illocutionary force; ja; German modal particles; doch; schon; syntax; semantics; pragmatics; XP; adjunct of VP; non-attitudinal; non-referential; affirmative; adversative; facticity; focus-background structure; theme-rheme structure; German language and literatur; Tyska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to show how modal particles can be integrated into a modular description of language where grammar and pragmatics are seen as two independent but interacting modules. The modular approach is chosen because of the problems connected with a functional approach. LÄS MER

 2. 2. Den särskiljande politiken. En analys av debatten om positiv särbehandling i USA

  Detta är en avhandling från Department of Theology, Lund University

  Författare :Hans Ingvar Roth; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Political and administrative sciences; value community.; value conflicts; multiculturalism; meritocracy; rectification; justice; African-Americans; USA; Affirmative action; minority politics; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Human rights; Mänskliga rättigheter; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Affirmative action is a contested policy in both political and academic debates in the United States. It is a policy that has been in place for over three decades and it is now seen as well entrenched in various settings of society, especially in educational and professional areas. LÄS MER

 3. 3. Crossing to the Mainstream: Information Challenges and Possibilities for Female Legislators in the Ugandan Parliament

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ruth Ester L. Nalumaga; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information access; information acquisition; affirmative action; social transformation; affirmativ action; legislators; insiders; outsiders; Uganda;

  Sammanfattning : Just like in other national legislatures in recent years, women have increased in numbers in Uganda, owing mostly to the introduction of affirmative action policies. These measures are regarded as fast track approaches to counter previous historical injustices and imbalances. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Eva Schömer; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; Law; arbetsrätt; jämställdhet; lönediskriminering; jämställdhetsplaner; konstruktion; construction of gender in law and society; Gender; equality between men and women; equal rights; equal pay; Equal Opportunity Act; labour law; affirmative action; law and society; feminism; feminist legal theory and women s rights; Arbetsrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen belyses den inneboende konflikt som finns mellan de två snarlika begreppen jämställdhet och jämlikhet. Detta görs genom att fokusera på svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem ur ett tvärvetenskapligt feministiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Essays on Educational Choices and Integration

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Elisabet Olme; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School Choice; School Segregation; Information; Refugees; Human Capital; Immigration; Language Training; Performance Bonuses; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Are Parents Uninformed? The Impact of School Performance Information on School Choices and School Assignments. We study the impact of providing information about schools' performances on households' choice of school. LÄS MER