Sökning: "Teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 480 avhandlingar innehållade ordet Teologi.

 1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 2. 2. Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation : A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Jonas Eek; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Familiarity; Francis Scale of Attitude towards Christianity; Religious Facilitation; Taizé; Ritual; Intrinsic; Attitude Change; Keywords: Liturgy; Pilgrimage; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : A considerably small amount of empirical research was found on the process of religious facilitation through liturgical participation and worship (cf., Heimbrock & Boudewijnse, 1990; Wikström, 1994a, 1994b). Using a quasi-experimental design, the present investigation therefore addressed this issue. LÄS MER

 3. 3. Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

  Detta är en avhandling från A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

  Författare :Maria Ericson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; global ethics; dialogue; General; reconciliation; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; Northern Ireland; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Theology; Teologi; peace building; conflict resolution; justice; ecumenism; forgiveness; South Africa; Truth and Reconciliation Commission;

  Sammanfattning : In Northern Ireland and South Africa obstacles to reconciliation were found in these elements of a “moral landscape”: – Experiences of trauma, separation and inequalities, – Divergent views of the conflict and of “the other”, – Opposing identifications and loyalties, – Norms for interaction, – Contestant interpretations of values such as “peace” and “justice”. This study describes how these obstacles have been addressed in: 1) Efforts, particularly by ecumenical groups, to bridge the Catholic/Protestant divide in Northern Ireland. LÄS MER

 4. 4. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Ulrik Josefsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; Teologi; Theology; Religious Identity; Spirituality; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : In this thesis the spirituality in the early Swedish Pentecostal Movement is studied. The main material is the Movement's weekly magazine Evangelii Härold (EH). The period is 1913?1921. Spirituality is defined here as the lived religious life. LÄS MER

 5. 5. Ariska idoler : Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Stefan Arvidsson; Linnéuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Religionsvetenskap; Study of Religions; Wilhelm Schmidt; George Dumézil; Aryan; Indo-European; History of Religion; Mythology; Myth; Historiography; Humanities; Ideology; Philology; Old Norse Myth; Germanic Religion; Vedic Religion; Friedrich Max Müller; Greek Religion; Marija Gimbutas; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : I över 200 år har en rad historiker, språkmän, folklorister och arkeologer försökt att återskapa en svunnen kultur. Med hjälp av antika texter, medeltida uppteckningar, filologiska observationer och arkeologiska lämningar har de beskrivit en värld, en religion och ett folk äldre än sumererna, med vilka all historia annars sägs ha börjat. LÄS MER