Sökning: "Lärarutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 115 avhandlingar innehållade ordet Lärarutbildning.

 1. 1. Learning to Teach and Teaching to Learn Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) för att undervisa yngre elever i naturvetenskap. Avhandlingen belyser och diskuterar lärarutbildningens komplexitet samt olika aspekter av den resa lärarstudenten upplever under sin väg från lärarstudent till lärare. LÄS MER

 2. 2. Om teori och praktik i lärarutbildning en etnografisk och diskursanalytisk studie

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Författare :Anita Eriksson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the discussion about theory and practice relationships in the 2001 Teacher Education Reform Act. In this reform a clear point is made concerning the conne... LÄS MER

 3. 3. Utbildningsplanering i en lärarutbildning : en studie av läroplansarbete i den decentraliserade högskolan

  Detta är en avhandling från Lund : LiberFörlag/Gleerup

  Författare :Berit Askling; Stockholms universitet.; [1983]
  Nyckelord :Lärarutbildning-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Digitala speglar föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Detta är en avhandling från Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Eva Skåreus; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation ; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 5. 5. Läras för skolan eller skolas att lära : tankemodeller i lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catharina Andersson; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER