Sökning: "USA"

Visar resultat 1 - 5 av 407 avhandlingar innehållade ordet USA.

 1. 1. Den särskiljande politiken. En analys av debatten om positiv särbehandling i USA

  Detta är en avhandling från Department of Theology, Lund University

  Författare :Hans Ingvar Roth; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Political and administrative sciences; value community.; value conflicts; multiculturalism; meritocracy; rectification; justice; African-Americans; USA; Affirmative action; minority politics; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Human rights; Mänskliga rättigheter; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att analysera den akademiska debatten kring positiv särbehandling i USA med speciell tonvikt på de svarta amerikanernas historiska och aktuella förhållanden.... LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av zen

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Nya Doxa

  Författare :Sten Barnekow; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bodily understanding; learning; transmitting; teaching; rituals; practice; zazen seated meditation ; anthropology of experience; Taiken; Erik; Zuiko; Brian; Minnesota Zen Meditation Center; USA; Dogen; Muho; Docho-san; Uchiyama Roshi; Shohaku and Yuko Okumura; Shorinji; Antaiji tradition; Soto school; Zen Buddhism; History of Religions; Japan; everyday life; slippers; pain; beer; talking; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det här arbetet handlar om individuell religiositet, snarare än om religion. Min studie rör i första hand människor som utövar zen, och har mindre att göra med zenbuddhism som ideologiskt system. Jag försöker utforska det stora gapet mellan teori och praktik. LÄS MER

 3. 3. Making Doable Problems within Controversial Science U.S. and Swedish Scientists’ Experience of Gene Transfer Research

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hannah Grankvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gene transfer; biomedicine; controversy; situatedness; doability; doable problems; alignment; articulation work; boundary-work; frame of reference; U.S.A.; Sweden; interviews; Genterapi; biomedicin; kontrovers; doability; utförbara problem; alignment; situatedness; articulation work; gränsarbete; referensram; USA; Sverige; intervjuer.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis explores how scientists within the controversial scientific field of gene  transfer make their research doable. Based on in-depth interviews with gene transfer scientists and key individuals from different regulatory agencies and advisory boards in Sweden and the U.S.A. LÄS MER

 4. 4. The dilemmas of exile: Chilean refugees in the U.S.A

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Marita Eastmond; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; exile; refugees; Chile; USA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Wargaming in Military Education for Army Officers and Officer Cadets

  Detta är en avhandling från King's College London

  Författare :Johan Elg; Försvarshögskolan.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wargaming; wargame; instructor; gamification; game-based learning; buy-in; officer education; officer cadet; Sandhurst; West Point; UK; USA; Sweden; Germany; Japan; game director; krigsspel; utbildningsspel; militär utbildning; officersutbildning; Sverige; USA; Storbritannien; Tyskland; Japan; spelbaserat lärande; brädspel; spel; simulering; Försvarshögskolan; instruktör; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : Wargaming has been part of military curricula for about 200 years since the introduction of Kriegsspiel, but it is still something of an art form. This thesis attempts to theorise the practice of military educational wargaming, and specifically to explore why such wargaming takes the form it does. LÄS MER