Sökning: "Katarina Eriksson Barajas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katarina Eriksson Barajas.

  1. 1. Life and Fiction On intertextuality in pupils’ booktalk

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Katarina Eriksson (Barajas); Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reader response; children’s literature; discourse analysis; booktalk; gender; barn och böcker; bokprat; diskursanalys; intertextualitet; litteraturpedagogik i skolan; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

    Sammanfattning : This study examines booktalk, that is, teacher-led group discussions about books for children in a Swedish school. The empirical data comprise 24 hours of videorecorded booktalk in grades 4–7. In total, 40 children (aged 10–14 years) were recorded during 24 sessions. LÄS MER