Sökning: "Higher education"

Visar resultat 1 - 5 av 1070 avhandlingar innehållade orden Higher education.

 1. 1. Geographical mobility of the tertiary educated - Perspectives from education and social space

  Detta är en avhandling från Kållered : Ineko AB

  Författare :Aimee Haley; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social rörlighet genusaspekter; Högskoleutbildning; Arbetsmarknad; Regionala skillnader; Socialt rum; Education; Higher; Regional disparities; Labor market; Sverige; Högskoleutbildning; Rörlighet; Social rörlighet; Arbetsmarknad; Higher education; Mobility; Social mobility; Labour market;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Participation in a boundless activity Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Jimmy Jaldemark; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 3. 3. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 4. 4. Opening Higher Education: Discursive transformations of distance and higher education government

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Annika Bergviken Rensfeldt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; distance and IT-based education; higher education; policy analysis; governmentality; discourse; bio-politics; space; self-technology;

  Sammanfattning : This thesis takes as its starting point the 1990s and early 2000s political arguments for a more open and flexible Swedish higher education system. At this time, the issues of accessibility and participation were also brought into the debate by revitalized ideals of distance education. LÄS MER

 5. 5. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER