Sökning: "Problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet Problemlösning.

 1. 1. Interaktion och problemlösning : att kommunicera om och med matematik

  Författare :Eva Riesbeck; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; communicative practices; interaction; mathematical concepts; contextual effects on understanding; Pedagogisk psykologi; pedagogisk metodik; inlärning; matematik; matematikundervisning; problemlösning; grundskolan;

  Sammanfattning : The present study shows how students, eleven years old, solve problems in mathematics when they work together in groups. The main question raised is about the difficulties students experience in finding the relationship between mathematics and everyday discourse and vice versa. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i grupp : betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning

  Författare :Sture Sjödin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group problem solving; group size; group composition; group norm; problem type; group productivity;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to, from the point of view of interaction, study how the factors group size, group composition, group norm and problem type influenced group problem solving. Three classroom studies were performed in grades four and five of the Swedish nine-year compulsory school. LÄS MER

 3. 3. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Education; Pedagogik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Med uppgift att lära : om matematikuppgifter som en resurs för lärande

  Författare :Jonas Jäder; Johan Lithner; Mathias Norqvist; Anna Teledahl; Frode Rønning; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; task; mathematical problem; textbook; problem solving; reasoning; beliefs; mathematical challenge; upper secondary school; Matematikuppgift; Matematiskt problem; Problemlösning; Lärobok; Matematiskt resonemang; Gymnasieskolan; Utmaningar; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Education and Learning; Utbildning och lärande; Task;

  Sammanfattning : Elevers möjligheter att utveckla sin kunskap i matematik påverkas av de uppgifter de arbetar med. Det är möjligt att göra en distinktion mellan rutinuppgifter och matematiska problem. En rutinuppgift är en uppgift som en elev kan lösa genom att använda en välbekant metod, eller genom att imitera en förlaga. LÄS MER

 5. 5. The Problem with Errors : Solution Search in Platform Development

  Författare :Ramsin Yakob; Fredrik Tell; Lars Lindkvist; Carliss Baldwin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Platform; Problem-solving; Decomposability; Solution search; Problem; Error; Plattform; Problemlösning; Nedbrytbarhet; Lösningssökande; Problem; Fel; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with problem-solving in platform development. A problem isconceived of as an obstacle that needs to be overcome in order to reach a desired outcome,whereas a solution is denoted by the set of activities required to reach such an outcome. LÄS MER