Sökning: "Mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden Mänskliga rättigheter.

 1. 1. Självklart och oklart - Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan

  Författare :Frida L Nilsson; Mänskliga rättigheter; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mänskliga rättigheter; Human rights education; gymnasieskola; rättighetsspråk; associativt rättighetsspråk; kunskapsinnehåll; människorättsspråk; juridifiering; värdegrund; skyldigheter; vernacularization; vernakularisering; rights language; Swedish upper secondary school; Sweden; education; utbildning; utbildning om mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : I läroplanen från 2011 introducerades mänskliga rättigheter som undervisningsinnehåll i den svenska gymnasieskolan. De övergripande målen och riktlinjerna i gymnasieskolans läroplan slår fast att elever ska utveckla ”kunskaper om de mänskliga rättigheterna”. LÄS MER

 2. 2. Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk : -omfattning, trender och mänskliga rättigheter

  Författare :Magnus Israelsson; Arne Gerdner; Kerstin Nordlöf; Kerstin Stenius; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol; drugs; substance misuse; coercive care; compulsory commitment to care; involuntary care; mandatory care; legislation; human and civil rights; comparative analysis; prediction models; trend analysis; Alkohol; droger; substansmissbruk; missbruk; tvångsvård; ofrivillig vård; lagstiftning; mänskliga rättigheter; komparativ analyser; prediktionsmodeller; trendanalys;

  Sammanfattning : The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). LÄS MER

 3. 3. Access to water : Rights, obligations and the Bangalore situation

  Författare :Jenny T. Grönwall; Johan Hedrén; Julie Wilk; Srinivasan Janakarajan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; access to water; rights; human rights; water rights; India; Bangalore; tillgång till vatten; rättigheter; mänskliga rättigheter; vattenrättigheter; Indien; Bangalore; Water in nature and society; Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : The city of Bangalore in southern India is undergoing rapid urbanisation and administrative transition. Its growth puts pressure on the available water sources – being mainly the disputed inter-State River Cauvery and the hard-rock aquifers – with ensuing problems of access. LÄS MER

 4. 4. Sociala rättigheter i förändring : En konstitutionellrättslig studie

  Författare :Anna-Sara Lind; Thomas Professor; Thomas Docent; Markku Suksi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; sociala rättigheter; mänskliga rättigheter; välfärdsstat; Sen; medborgarskap; gemenskapsrätt; EU; FN; konventioner; mänsklig värdighet; Constitutional law; Konstitutionell rätt; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status and role of fundamental social rights in a Swedish context. The point of departure is Chapter 1, Article 2, para. LÄS MER

 5. 5. Perplexities of the personal and the political : how women's liberation became women's human rights

  Författare :Valgerdur Palmadottir; Sara Edenheim; Lena Eskilsson; Clare Hemmings; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Feminist theory; Women’s liberation; Human rights; Women’s rights; People’s tribunals; Consciousness raising; the personal is political; International feminist activism; Feminism; politisk teori; personligt och politiskt; privat och offentligt; politiska subjekt; mänskliga rättigheter; medvetandehöjande; folkliga tribunaler; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : In this dissertation, I analyze understandings and employment of the idea that ‘the personal is political’ and how it appears in feminist politico-theoretical thought and activism in the period from the late 1960s until the middle of 1990s. My focus is primarily on the uses of personal stories in activism at the intersections of politics and legal discourse. LÄS MER