Sökning: "Mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden Mänskliga rättigheter.

 1. 1. När tiden tar slut : motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judiska folket och staten Israel

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska institutet för missionsforskning

  Författare :Göran Gunner; Uppsala universitet.; Teologiska högskolan Stockholm.; Enskilda Högskolan Stockholm.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Frikyrkor; Sverige; Troslära; Trosbekännelse; Historia; Judar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk -omfattning, trender och mänskliga rättigheter

  Detta är en avhandling från Östersund : Institutionen för social arbete, Mittuniversitetet

  Författare :Magnus Israelsson; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol; drugs; substance misuse; coercive care; compulsory commitment to care; involuntary care; mandatory care; legislation; human and civil rights; comparative analysis; prediction models; trend analysis; Alkohol; droger; substansmissbruk; missbruk; tvångsvård; ofrivillig vård; lagstiftning; mänskliga rättigheter; komparativ analyser; prediktionsmodeller; trendanalys;

  Sammanfattning : The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). LÄS MER

 3. 3. Sociala rättigheter i förändring : En konstitutionellrättslig studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Sara Lind; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; sociala rättigheter; mänskliga rättigheter; välfärdsstat; Sen; medborgarskap; gemenskapsrätt; EU; FN; konventioner; mänsklig värdighet; LAW JURISPRUDENCE Public law Constitutional law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Konstitutionell rätt; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : This dissertation examines the status and role of fundamental social rights in a Swedish context. The point of departure is Chapter 1, Article 2, para. LÄS MER

 4. 4. Det förgångna är framtiden: Ursprungsfolk och självbestämmande i Hawai´i

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulf Johansson Dahre; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Mänskliga rättigheter; etnologi; Kulturantropologi; självbestämmande; Hawai´i; Ursprungsfolk; mänskliga rättigheter; kollektiva rättigheter; rättsantropologi; ursprunglig suveränitet; Sociology; Sociologi; ethnology; Cultural anthropology; socialantropologi; social anthropology;

  Sammanfattning : The sovereignty- and self-determination movements of indigenous peoples are a salient factor on the political agenda in many western world countries. Indigenous peoples in Hawai´i and elsewhere have become increasingly politicised in hope of changing their relationship with the states within which they are located. LÄS MER

 5. 5. Access to water Rights, obligations and the Bangalore situation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny T. Grönwall; Johan Hedrén; Julie Wilk; Srinivasan Janakarajan; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; access to water; rights; human rights; water rights; India; Bangalore; tillgång till vatten; rättigheter; mänskliga rättigheter; vattenrättigheter; Indien; Bangalore; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Water in nature and society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : The city of Bangalore in southern India is undergoing rapid urbanisation and administrative transition. Its growth puts pressure on the available water sources – being mainly the disputed inter-State River Cauvery and the hard-rock aquifers – with ensuing problems of access. LÄS MER