Sökning: "textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet textanalys.

 1. 1. Talet om ansvar i förskolans styrdokument 1945-1998 : en textanalys

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Ann-Kristin Göhl-Muigai; Mittuniversitetet.; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Responsibility; Pedagogik; Education; curriculum theory; language usage; pre-school goal documents; responsibility; text analysis; pedagogik;

  Sammanfattning : With the overall aim of "analysing and comparing the language that was used during the period 1945-1998 in pre-school documents with regard to the duty of promoting the development of children into responsible persons and citizens", the thesis studies seven authoritative government texts for pre-schools. The goal documents form an intertextual chain whose first link was published under the auspices of the National Swedish Bord of Health and Welfare, when the number of institutions for the care and education of the youngest children was still very limited. LÄS MER

 2. 2. Textbruk i en häradsrätt på 1500-talet : en receptionsfilologisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Charlotta Busing; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; domböcker; filologi; Dalarnas äldsta dombok; textanalys; dombrev; brev; landslagen; kommunikationshistoria; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Måns Magnusson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Text analysis; Bayesian inference; Markov chain Monte Carlo; topic models; Textanalys; Bayesiansk inferens; Markov chain Monte Carlo; temamodeller;

  Sammanfattning : Probabilistiska ämnesmodeller (topic models) är en mångsidig klass av modeller för att estimera ämnessammansättningar i större corpusar. Applikationer finns i ett flertal vetenskapsområden som teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. LÄS MER

 4. 4. Skriftspråksutveckling under högstadiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Nordenfors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Högstadiet; elev; skrivutveckling; skriftspråk; longitudinell studie; direkt anföring; indirekt anföring; erlebte rede; fri indirekt anföring; röst; röstväxling; ordlängd; ordmedellängd; medelordlängd; ordvariation; textlängd; textanalys; skönlitteratur; sakprosa; nationella prov; systemisk funktionell grammatik; litteraturvetenskap; narrativ; narratologi; stilistik;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to characterize patterns of development in texts written by pupils in secondary school in Sweden. The thesis applies both a traditional quantitative approach to 318 texts and an approach based on the concept voice to 266 texts. LÄS MER

 5. 5. Barn i natur och natur i barn : en diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Sjöstrand Öhrfelt; Malmö University.; Malmö University.; [2015]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Outdoor education; Outdoor preschool; Outdoor pre primary school; Discourse analysis; Nature and child; Utomhuspedagogik; Diskursanalys; Textanalys; Förskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER