Sökning: "Student teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 418 avhandlingar innehållade orden Student teachers.

 1. 1. Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Lena Margaretha Jönsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; reflections; student teachers; teachers; visual semiotic; discussions; pictures;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to examine how pupils in their pictures depict what it means to be a pupil in school today, and to explore the reflections and discussions that the images give rise to among teachers and student teachers. A starting point is the assumption that images are carriers of aspects of knowledge, meaning and sense that cannot always be presented through spoken or written language. LÄS MER

 2. 2. Food Safety Learning in Home and Consumer Studies Teachers' and Students' Perspectives

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Lange; Ingela Marklinder; Helen Göranzon; Chris Griffith; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; Food safety; Education; Didactic; Risk; Food hygiene; Trust; Students ; Teachers ; Compulsory school; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore food safety as part of Home and consumer studies (HCS) education in Swedish compulsory school.Firstly, a nationwide web-based questionnaire was performed among HCS teachers to obtain an overall picture of their knowledge, behaviour and attitudes regarding food safety. LÄS MER

 3. 3. Intergenerational touch in PE a student perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Annica Caldeborg; Marie Öhman; Ninitha Maivordotter; Maria Hedlin; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intergenerational touch; Physical Education; PE; student perspective; didactic contract; heteronormativity;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the research field of intergenerational touch in Physical Education (PE). Previous research in the field have mainly been conducted from a teacher’s perspective and has shown that teachers of PE have become more cautious about using physical contact in recent years. LÄS MER

 4. 4. Learning to Teach and Teaching to Learn Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Nilsson; Claes Ericsson; van Driel; Christopher Clark; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis concerns the process of student teachers´ learning to teach primary science and is based on four studies involving primary science student teachers during their teacher education program. The overall question that the thesis intends to investigate is in which ways student teachers’ learning about teaching can be illustrated and understood in terms of the critical aspects that are experienced within their teaching and learning practices. LÄS MER

 5. 5. Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Lena Jönsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discussions; pictures; pupils; reflections; student teachers; teachers; visual semiotic;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att visa hur elever i sina bilder berättar om hur det är att vara elev i skolan idag, och att visa reflektioner och samtal som bilderna ger upphov till hos lärare och lärarstudenter. En utgångspunkt har varit att bilder bär på kunskap, mening och betydelse som inte alltid kommer fram i det talade och skrivna språket. LÄS MER