Sökning: "ancient history"

Visar resultat 1 - 5 av 213 avhandlingar innehållade orden ancient history.

 1. 1. Tortyr och pinligt förhör - våld och tvång i äldre svensk rätt

  Författare :Björn Åstrand; Jonas Lilequist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Tortyr; diskurs; lagstiftning; rättsskipning; medeltid; tidigmodern tid; svensk historia; History; Historia; Legal history; Rättshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : Torture in the past is the subject of this dissertation. The aim of the study is to discuss one of the grand narratives of Swedish history. In an evolutionary frame Sweden has been put forward as a country which early developed judicial security for citizens. LÄS MER

 2. 2. Svenska siffror : Nationell integration och identifikation genom statistik 1800–1870

  Författare :Henrik Höjer; Per Wisselgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Nationalism; history of statistics; nation building; representations; national identity; history of books; history of science; the public sphere; Tabellverket; Sweden 1800–1870; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the nation building process in Sweden. How was a national identity constructed? One answer to this question is that statistical representations of the nation played a major role to shape a visual image of Sweden. Statistical books became a popular genre during the nineteenth century. LÄS MER

 3. 3. Fem ödekyrkor i Norrland : kyrklig förnyelse, kulturminnesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-talets början

  Författare :Anna Elmén Berg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Restoration of Churches; Preservation of Cultural Monuments; The Young Church movement; Sigurd Curman; Nathan Söderblom; Erik Salvén;

  Sammanfattning : The new church of Ytterlännäs, a large Neo-Classical sermon church, was consecrated in 1854. The old, medieval church was far too small to house the growing number of visitors. It was therefore abandoned, but managed to be spared from demolition. LÄS MER

 4. 4. Making Enemies : The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory

  Författare :Isak Hammar; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ancient Rome; late Republic; political culture; Cicero; oratory; immorality; cultural logic; rhetoric; cultural history; invective;

  Sammanfattning : This thesis examines the role played by the topic of immorality in the extant speeches of the Roman politician Marcus Tullius Cicero (106-43 BCE)and subsequently in the Roman political culture of the late Republic. It traces the portraits of immorality that Cicero made of his political and forensic enemies throughout his political career and his use of immorality as an argument in the Roman Senate, public assembly, and the courts. LÄS MER

 5. 5. ”Så vittna du om min mandom!” : Wilhelm Peterson-Bergers konstfilosofi och könsuppfattning, med särskild hänsyn till åren 1896-1913

  Författare :Maria Evertsson; Lars Pettersson; Gunnar Ternhag; Martin Åberg; Karin Hallgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wilhelm Peterson-Berger; philosophy of art; gender theory; nationalism; opera; Arnljot; Wilhelm Peterson-Berger; konstfilosofi; genusteori; nationalism; opera; Arnljot; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to elucidate Wilhelm Peterson-Berger’s perception of gender and how it is manifested in his philosophy of art. His perception of gender also incorporates conceptions of history, music and nationality. The research question is analysed primarily by reviewing Peterson-Berger’s writings from 1896 to 1913. LÄS MER