Sökning: "Ethnicity"

Visar resultat 21 - 25 av 395 avhandlingar innehållade ordet Ethnicity.

 1. 21. From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community

  Författare :Kristina Sliavaite; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; Ignalina nuclear power plant; Deindustrialization; post-socialism; East Central Europe; ethnicity; collective memory; social change; Russian speaking population; decline; modernization; migration; enclave; risk; social insecurity; uncertainty; national insurance; Social problems and welfare; social välfärd; socialförsäkring; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis focused on an examination of human agency and strategies for responding to rapid social and economic change. Fieldwork was carried out in the community of Visaginas town that was built during the Soviet period in Lithuania. The town is situated next to the Ignalina nuclear power plant. LÄS MER

 2. 22. Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : etnicitet, genus och klass i samspel

  Författare :Jeanette Hägerström; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Inclusion; Outsiders; Established; Class; Gender; Race; Adult Education; Ethnicity; Social Exclusion; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis, set in an educational context (Swedish Komvux, high school adult education), deals with how groups of us and them are constructed, changed and reproduced. In order to understand the processes of us and them I have looked at the interconnections between gender, ethnicity and class utilising participant observations and semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 23. Etnisk mångfald som organisationsidé. Chefs- och personalpraktiker i äldreomsorgen

  Författare :Tobias Schölin; Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); []
  Nyckelord :Diversity; Ethnic diversity; Diversity management; Leadership; Management and staff practices; Ethnicity; Social construction; Eldercare; Everyday practices; Organisation theory;

  Sammanfattning : The dissertation’s research context is organisation, ethnic diversity and healthcare. The focus is on healthcare managers’ relations to the organisational idea of diversity and the problematisation of how ethnicity is constructed by eldercare staff. LÄS MER

 4. 24. Mångfaldens organisering : Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige

  Författare :Osman Aytar; Göran Ahrne; Anders Neergaard; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ethnicity; inter-ethnic relations; immigrant organizations; state; political parties; integration; diversity; cooperation; consultation; participation; communication; social opportunities; social barriers and case study; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine inter-ethnic relations between organizationally active people with different ethnic backgrounds. I focus on relations that are based on a mutual interdependence between parties, mutual respect, common procedural rules, real opportunities that expressly approve or reject a proposal in a decision or deliberation situation free from compulsion, where people, who have different ethnic backgrounds, strive after insight and understanding in their relations. LÄS MER

 5. 25. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

  Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Karin Aronsson; Karin Osvaldsson; Rickard Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER