Sökning: "de Certeau"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden de Certeau.

 1. 1. Migrations du croire chez Michel de Certeau

  Författare :Tomas Orylski; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; pensable; croire; migration; Religion och teologi;

  Sammanfattning : This study investigates the concept of believing in Michel de Certeau's writings. My thesis is that a connection exists between his analysis of believing and an attitude of migration, displacement, voyage and existential quest. This connection concerns even his personal life in so far as he moves from one discipline to another. LÄS MER

 2. 2. Heterological Ethnicity : Conceptualizing Identities in Ancient Greece

  Författare :Johannes Siapkas; Pontus Hellström; Gullög Nordquist; Björnar Olsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Classical archaeology and ancient history; theory; ethnicity; classical archaeology; ancient history; primordialism; instrumentalism; Messenia; helots; heterology; de Certeau; Antikens kultur och samhällsliv; Classical archaeology and ancient history; Antikens kultur och samhälle; antikens kultur och samhällsliv; Classical Archaeology and Ancient History;

  Sammanfattning : In accordance with the heterological tradition, this study emphasises the determining effect of theoretical assumptions on our conceptualizations of the past. This study scrutinises how classical archaeologists and ancient historians have conceptualized ethnic groups, in particular the Messenians. LÄS MER

 3. 3. Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

  Författare :Elisabeth Högdahl; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Michel Foucault; Hannah Arendt; Michel de Certeau; powerlessness; power; loophole; third world; first world; situation; media; narrative; space; place; multi-cultural; apartheid; practice; discourse; Long Street; Woodstock; Cape Town; Malmö; Möllevången; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The dissertation is an ethnographic study focusing on two cities, Malmö in Sweden and Cape Town in South Africa. More specifically it focuses on three areas; the neighbourhoods Möllevången and Woodstock close to the respective city centres, and the street Long Street in the very heart of Cape Town central business district. LÄS MER

 4. 4. The Architectural Metaphor : Textual Models in Spatial Construction

  Författare :Anders Johansson; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; Architectural theory; Model; Metaphor; Narrative; Representation; Trope; Paul Ricoeur; Max Black; Nelson Goodman; Michel de Certeau;

  Sammanfattning : The dissertation concerns the concept of model withinarchitecture, and elaborates particular uses in this field,where modelling is a heuristic process aiming at invention anddiscovery. Methodologically, this is made by introducing thecomparative concepts of metaphor and narrative. LÄS MER

 5. 5. Gendered journalism cultures : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Författare :Margareta Melin; Madeleine Kleberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; Social field; Doxa; strategies; tactics; women journalists; feminisation; gentrification; education; gendered logic;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER