Sökning: "Ethnicity"

Visar resultat 11 - 15 av 394 avhandlingar innehållade ordet Ethnicity.

 1. 11. Tre aspekter på brottsliga nätverk : Supporterbråk, etnicitet och genus

  Författare :Tove Pettersson; Jerzy Sarnecki; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; criminal networks; hooliganism; ethnicity; gender; violence; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : This dissertation employs network analysis in the study of crime. This methodological approach is the common factor in the three studies included in the dissertation. The overall objective is to see what the network analytical approach has to offer to the study of different aspects of crime. LÄS MER

 2. 12. Utrikesjournalistikens antropologi : nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar

  Författare :Anna Roosvall; Tom Olsson; Madeleine Kleberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; foreign news; Swedish newspapers; nationality; ethnicity; gender; the Other; discourse theory; discourse analysis; discourse type; myth; truth aspects; world order; cold war; post communism; post September 11; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify, map and understand the anthropology – the science of man – that can be distinguished in foreign news pages in Swedish daily papers. Concepts of nationality, ethnicity and gender are crucial parameters in this anthropology. LÄS MER

 3. 13. Omsorgsarbete i omvandling : Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

  Författare :Renita Sörensdotter; Helena Wulff; Eva Reimers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Gender; heteronormativity; homosociality; home helpers; caring; ethnicity; class; gender equality; emotional labour; joking; the body; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : Hemtjänstyrket är ett yrke i förändring. Arbetet har allt sedan hemtjänsten startade sin verksamhet 1950 framför allt utförts av vita svenska medelålders kvinnor med bakgrund i arbetarklassen. De som arbetar inom hemtjänsten idag har dock varierande ursprung, kön, klassbakgrund och ålder. LÄS MER

 4. 14. The impact of ethnicity on type 2 diabetes

  Författare :Forouzan Glans; diabetes och endokrinologi Genomik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 diabetes; ethnicity;

  Sammanfattning : Abstract Type 2 diabetes mellitus is among the fastest growing diseases in the world. The reported prevalence of T2D appears to differ among various ethnic groups. LÄS MER

 5. 15. Creating social citizenship : Young people, ethnicity and participation in a Swedish local context

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Ilse Julkunen; Camilla Nordberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; active citizenship; ethnicity; everyday life experience; gender; lived citizenship; social citizenship; subjectivity; young people; socialt medborgarskap; aktivt medborgarskap; etnicitet; erfarenheter i vardagen; genus; levt medborgarskap; subjektivitet; unga vuxna; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis concerns social participation in the Swedish welfare state among young people from ethnic minorities, the opportunities open to them and the constraints they face. It focuses on the interplay between structural social conditions related to social exclusion and subjective experiences in everyday life among these young people. LÄS MER