Sökning: "representations"

Visar resultat 1 - 5 av 998 avhandlingar innehållade ordet representations.

 1. 1. Föreställningar om den urbana världen : Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955

  Författare :Henrik Widmark; Hedvig Brander Jonsson; Ola Wetterberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Architecture; City planning; Heritage; Preservation; Spatial practices; Visual practices; Representations of Space; Urban culture; History; Memory; Modernity; Dominant urban identity; City space; Public art; Konstvetenskap; Gregor Paulsson; Helsingborg;

  Sammanfattning : This thesis examines the subject of dominant local identities and the construction of urban representations in Sweden 1903-1955, as articulated in the city Helsingborg. The main focus falls on architecture, city planning and visual practices as means of establishing an urban identity. LÄS MER

 2. 2. Representationer av tal i bråkform : En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

  Författare :Cecilia Sveider; Joakim Samuelsson; Jonas Hallström; Angelica Kullberg; Yvonne Liljekvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classroom; representations; fractions; variation theory; mathematics education; middle school; matematikklassrum; representationer; tal i bråkform; variationsteori; matematikdidaktik; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syfte med avhandlingen är att skapa förståelse för lärares undervisning om tal i bråkform på mellanstadiet. Avhandlingen består av två delstudier. I delstudie I studeras hur lärare och elever använder laborativa material för att representera tal i bråkform. LÄS MER

 3. 3. Introspecting representations

  Författare :Susanna Radovic; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; displaced perception; first person authority; higher order perception; higher order thought; introspection; phenomenal character; phenomenal externalism; representational content; qualia;

  Sammanfattning : The subject matter of this thesis is the question of whether a plausible and informative account of introspection can be advanced given that mental states are representations of external affairs. The first part of the thesis presents a general overview of theories of introspection by describing how philosophers have accounted for, in turn; the object of introspection, the epistemic status of introspective beliefs, and the introspective process as such. LÄS MER

 4. 4. Artifacts and Supraphysical Worlds : A Conceptual Analysis of Religion

  Författare :Johan Modée; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of special sciences; Two-dimensionality; Supraphysical worlds; Possible worlds; Global supervenience; Physicalism; Tools; Symbols; Rituals; Representations; Proper funtion; Artifacts; Definition of religion; Conceptual analysis; Särskilda vetenskapers filosofi; religion; concept; artifact; physicalism; global supervenience; representations; a priori;

  Sammanfattning : It is a contested question in contemporary theories of religion whether the concept of religion can be defined in a sound way or not. Many theorists maintain that a universal but delimiting definition is impossible. LÄS MER

 5. 5. (Re)producing a periphery : popular representations of the Swedish North

  Författare :Madeleine Eriksson; Urban Lindgren; Gunnar Malmberg; Aina Tollefsen; Victoria Lawson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Representations; internal orientalism; modernity; Norrland; Sweden; news media; popular culture; place marketing; narrative identities; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : The discourse on Norrland (literally ‘North land’ in English) as essentially ‘different’ has been(re)produced in literature, politics and science for as long as the idea of ‘Norrland’ has existed. Thus,when investigating the discourse that constructs the identity of Norrland in opposition to a Swedishnational identity, it is important to connect these representations to their contemporary (andchanging) political-economic contexts. LÄS MER