Sökning: "social kategorisering"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden social kategorisering.

 1. 1. Berättelser om ungdomsgäng i förorten. Genus, makt, moral

  Författare :Susanne Liljeholm Hansson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsgäng; kriminalitet; förort; uppförandekoder; social konstruktionism; narrativ analys; tolkningsrepertoar; kategorisering; social exkludering; relativ deprivation; moralisk differentiering; genus; positionering; hegemonisk maskulinitet; protestmaskulinitet; maktrelationer;

  Sammanfattning : Abstract Title: Narratives about youth gangs in the disadvantaged suburban neighbourhood. Gender, power, morality Author: Susanne Liljeholm Hansson Key words: Youth gangs, criminality, disadvantaged neighbourhood, codes of conduct, social constructionism, narrative analysis, interpretive repertoire, categorization, social exclusion, relative deprivation, moral differentiation, gender, positioning, hegemonic masculinity, protest masculinity, power relations Distribution: University of Gothenburg, Department of Social Work, Box 720, S-405 30 Göteborg ISBN: 978-91-86796-93-8 ISSN: 1401-5781 E-publishing: http://hdl. LÄS MER

 2. 2. Villkorat vuxenskap : Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder

  Författare :Veronica Lövgren; Lennart Sauer; Hildur Kalman; Per Koren Solvang; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual disability; age; gender; social categorisation; hermeneutical resources; lived experience; structurally conditioned adulthood; Intellektuellt funktionshinder; ålder; kön; vuxenskap; social kategorisering; hermeneutiska resurser;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyse lived experience of social categorisations such as intellectual disability, gender and age. The following overarching questions will direct the focus of the thesis, on how 13 middle-aged (aged 38-60 years) women and men who receive disability services according to the Act (1993:387) concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), describe their everyday life practices:- In what way(s) are the social categorisations disability, gender, and age expressed in the interviews? How do the participants relate their lived experience of the social categorisation in relation to arenas such as work, family, and leisure time? How can this lived experience be understood in relation to the structures and conditions that form the institutions within the disability services?With a hermeneutic-phenomenological approach, the thesis is based on repeated audio- and video-recorded qualitative semi-structured interviews and field visits. LÄS MER

 3. 3. Myter om gymnasieeleven : En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990-2009

  Författare :Maria Terning; Ulf Olsson; Katarina Sipos; Sverker Lindblad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; student subject; discourse; upper secondary education; post structuralism; deconstruktion; subject position; categorization; political subjectivity; myth; social fantasy; Sweden; elev; diskurs; gymnasieskolan; poststrukturalism; dekonstruktion; subjektposition; kategorisering; politisk subjektivitet; myt; social fantasi; Sverige; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For whom the educational system should be available, what it should contain and what it should lead to, are all questions but with different answers. In this dissertation, these answers are understood as products of relations including a power dimension. LÄS MER

 4. 4. Att inte vilja vara problem : social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp

  Författare :Yvonne Karlsson; Ann-Carita Evaldsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special teaching groups; social organization; evaluation; categorization; assessments; ethnography; sociology of childhood; Särskilda undervisningsgrupper; social organisering; utvärdering; kategorisering; beskrivningar; skolproblem; motstånd; inkludering; marginalisering; etnometodologi; etnografi; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ge en ”inifrån-beskrivning” av hur skolan organiserar verksamheten för elever i en särskild undervisningsgrupp. Vidare undersöker jag hur elever, pedagoger, föräldrar och elevernas tidigare klasslärare beskriver vad som utgör elevernas skolsvårigheter, i forskningsintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Falling through the cracks. A study on young adults with intellectual disability not involved in employment, education or daily activity

  Författare :Renee Luthra; Sara Högdin; Magnus Tideman; Niklas Westberg; Chris Hatton; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual disability; Not in Employment; Education or Daily activity NEED ; post-school occupations; ecological systems theory; social exclusion; belonging; Intellektuell funktionsnedsättning; Not in Employment; Education or Daily activity NEED ; sysselsättning; systemteori; social exkludering; tillhörighet;

  Sammanfattning : The time after finishing secondary school is marked by changes and milestones of adulthood. There is increased attention and knowledge that for some individuals in the general population, the time after secondary school consists of not participating in an occupation. LÄS MER