Sökning: "Kyrkovetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet Kyrkovetenskap.

 1. 1. Socialdemokratisk kyrkosyn : en studie i Socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979-1996

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Lennart Ahlbäck; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church studies; Church politics; Church structure; Church of the people; state-church relation; Democratization; Democratic right; Kyrkovetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The Social Democratic party of Sweden (SAP) was from its starting point in late 19th century oppositional to the Swedish Church and its position in Swedish society. But soon two different views were formed. The first view was to cut all ties between state and church. The second view was to perform a democratic reformation of the Church. LÄS MER

 2. 2. Den romantiska kyrkan : Föreställningar om den ideala kyrkan på jorden inom Nya skolan till och med år 1817

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Mikael Mogren; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church studies; sacramentality; ecclesiology; gender; Per Daniel Amadeus Atterbom; Erik Gustaf Geijer; Lorenzo Hammarsköld; anti-Semitism; romanticism; Swedish church history; neogotic architecture; Kyrkovetenskap; Samuel Hedborn; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The Uppsala Romanticists, or The New School, was consisted of a group of male academics and some women outside the academy. They published their work in several (mostly monthly) magazines. The leading voice of The New School was Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855). LÄS MER

 3. 3. Kristi kropp och Guds folk : En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942-2000

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Karin Oljelund; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; People of God; Body of Christ; ecclesiology; liturgical theology; worship; service book; Church of Sweden; High mass; participation; Eucharist; Word; liturgy; altar; pulpit; ecclesiologia prima; distance; individuality; inclusiveness; intimacy; community; exclusivity; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of the ecclesiology of the services in the Church of Sweden Sunday services, and a comparison of the worship according to the service book of 1942 and the 1986 service book. The texts of these manuals are analysed, as are also the services as shown in two different inquires put to parish priests in 1965 and to parish groups in 1997. LÄS MER

 4. 4. Ordination of Deacons in the Churches of the Porvoo Communion : A Comparative Investigation in Ecclesiology

  Detta är en avhandling från Tallinn : Kirjastus TP

  Författare :Tiit Pädam; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ecclesiology; Porvoo communion; Porvoo Common Statement; Porvoo Declaration; Anglican churches; Lutheran churches; ecumenical agreements; ordination; diaconate; diaconal ministry; deacon’s ministry; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; Kyrkovetenskap; Ecclesiology;

  Sammanfattning : The thesis investigates the rites of ordination to the diaconate in the churches of the Porvoo communion. The research includes, in total, four Anglican churches of the British Isles and six Lutheran churches in the Nordic and Baltic countries – all of the churches which signed the Porvoo Declaration in 1996 and thus founded a new communion: Church in Wales, Church of England, Church of Ireland, Scottish Episcopal Church, Church of Norway, Church of Sweden, Estonian Evangelical-Lutheran Church, Evangelical-Lutheran Church of Iceland and Evangelical-Lutheran Church of Lithuania. LÄS MER

 5. 5. Ordo Missæ : Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942-1967

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Torbjörn Axner; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Liturgical movement; Church of Sweden; Lutheran; High Church movement; Kyrklig förnyelse; post Second Vatican Council; ceremonial; missal; Church Art; Knut Peters; Hugo Blennow; Erik Abrahamsson; Bengt Olof Kälde; Kyrkovetenskap; Ecclesiology;

  Sammanfattning : Axner, Torbjörn, Ordo Missæ. Missal supplements in Church of Sweden 1942–1967This work is a study of a certain aspect of the liturgical movement in the Church of Sweden during the years 1942–1967. In 1942 a new Book of Order was published to some extent influenced by the international liturgical movement. LÄS MER