Sökning: "Kim Salomon"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Kim Salomon.

 1. 1. Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960

  Författare :Kristoffer Holt; Martin Kylhammar; Patrik Lundell; Kim Salomonsson; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Ivar Harrie; Expressen; Swedish tabloid; cold war; public discourse; humanism; sexuality; education; press; press history; communication history; media history; cultural radicalism; Ivar Harrie; Expressen; offentligt samtal; publicist; humanism; kulturradikalism; kalla kriget; efterkrigstiden; mediehistoria; kvällspress; chefredaktör; ideologi; idékritik; bildning; sexualdebatt; religionsdebatt; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; presshistoria; offentlighetsdebatt; yttrandefrihet; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en pionjärstudie om publicisten Ivar Harrie (1899-1973) och hans deltagande i det offentliga samtalet under främst sin tid som chefredaktör på Expressen (1944-1960). Genom att studera de första decennierna under efterkrigstidens offentliga samtal genom att framträdande debattörs texter, belyser avhandlingen central tematik från dåtidens aktuella ideologiska, politiska och kulturella problemställningar, ur ett inifrånperspektiv: Kalla kriget, synen på sexualiteten, kristendom och humansim samt bildningsfrågan. LÄS MER

 2. 2. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930

  Författare :Åsa Bengtsson; Kim Salomon; Hanne Sanders; Irene Andersson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; White Ribbon; WWCTU; temperance movement; women s movement; philanthropy; adult education; Swedish political history; political innovations; entrepreneurship; process of democratization; Sweden; Vita Bandet; nykterhetsrörelsen; kvinnorörelsen; deokratiseringsprocess; filantropi; folkbildning; politisk innovation; politiskt entreprenörskap; politisk historia; sociala rörelser; WWCTU; White Ribbon; folkbildning; social rörelse; genus; Svensk politisk historia; Svensk socialhistora; kvinnors företagande; filantripi;

  Sammanfattning : In this thesis the female Christian temperance union the White Ribbon is in focus. The White Ribbon was founded in Stockholm in 1900 and it was part of the international organization World’s Woman’s Christian Temperance Union (WWCTU). LÄS MER

 3. 3. Barn till beskådan : Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER

 4. 4. Röd stjärna över Sverige : Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen

  Författare :Anne Hedén; Elisabeth Elgán; Kim Salomon; Karl Molin; Hélène Lööw; Historiska institutionen Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kina; kulturrevolution; kommunism; utopi; vänster; drivkrafter; Bourdieu; History; historia;

  Sammanfattning : The aim of this study is to assess and analyze the image of revolutionary China in the eyes of Swedish left wing travelers and activists during the heyday of Maoism, and how these traveler’s and activist’s reports and texts were used to promote friendship activism with China. Of particular interest is how the euphoric view of China in the west, during the Cultural revolution, was promoted and also the reasons behind the Swedish Friendship Associations strong enthusiasm for this task. LÄS MER

 5. 5. Rätten till privatlivet : och moralen bakom omoralen i svensk press 1920 – 1980

  Författare :Mattias Hessérus; Torkel Jansson; Lars M Andersson; Ester Pollack; Kim Salomon; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Privacy; Right to Privacy; Media Ethics; Journalism; Media History; History of the Swedish Press; Privatliv; Privatlivets helgd; Pressetik; Journalistik; Publicitetsregler; Presshistoria; Mediehistoria; Svensk press; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines the development of the notion of the right to privacy in Sweden between 1920 and 1980. The formation of the notion of the right to privacy is studied through the debate concerning exposure of the aspect of privacy that can be considered the most sensitive: the individual’s sex life and intimate relations. LÄS MER