Sökning: "parenthood"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade ordet parenthood.

 1. 1. Timing parenthood Independence, family and ideals of life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Disa Bergnéhr; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; fertility; postponed parenthood; timing parenthood; family formation; ideals of life; independence; belonging; risk; discourse analysis; focus group method.; fertilitet; uppskjutet barnafödande; tid för föräldraskap; familjebildning; livsideal; oberoende; tillhörighet; risk; diskursanalys; fokusgruppsmetod.;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som behandlar valet att bli förälder. Det som undersöks är svenska unga vuxnas samtal kring när tiden är rätt för att bli förälder, livet som förälder kontra livet utan barn, det ideala livet, det goda föräldraskapet och en bra barndom. LÄS MER

 2. 2. Involved Parenthood Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lucas Forsberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childcare; family life; home-school relations; homework; household work; parenthood; subjectivity; gender; ethnography; video-based observations; Föräldraskap; familjeliv; hushållsarbete; barnomsorg; hem-skolarelationer; läxor; normer; subjektivitet; genus; etnografi; videoobservationer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The dissertation studies how 16 Swedish middle-class parents understand and form their parenthood in everyday life. The focus is set on how they involve themselves in their children’s care and education, and how parental identities are negotiated in relation to cultural norms on parenthood. LÄS MER

 3. 3. Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood Swedish Law in a Comparative Context

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Jane Stoll; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civil Law; Civilrätt; surrogacy; surrogate motherhood; surrogacy arrangements; surrogacy and parenthood; parenthood; parentage; legal parenthood; legal parentage; establishing paternity; establishing maternity; parental order; parentage order; Sweden; England and Wales; Israel; surrogat; surrogatmamma; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogatmor; surrogatarrangemang; föräldraskap; faderskap; moderskap; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an increasingly popular way for childless people to build a family. Yet many jurisdictions do not regulate surrogacy. LÄS MER

 4. 4. A different parenthood?

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Mikaela Starke; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Impacts of Policies, Peers and Parenthood on Labor Market Outcomes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet

  Författare :Arizo Karimi; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policies; Peers; Parenthood; Labor Market Outcomes; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of five self-contained papers.Paper 1 This paper analyzes the causal effect of the timing of first birth on highly educated women's career outcomes. To address the endogeneity of birth timing to labor market outcomes, I instrument the former with the occurrence of pregnancy loss before first birth. LÄS MER