Sökning: "childhood"

Visar resultat 1 - 5 av 1244 avhandlingar innehållade ordet childhood.

 1. 1. Childhood Without Children : Ian McEwan and the Critical Study of the Child

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala Universitet

  Författare :Katherina Dodou; [2009]
  Nyckelord :representations of childhood in fiction; Ian McEwan; childhood studies; figuration; the British novel;

  Sammanfattning : This study has a twofold ambition. First, it offers a new perspective on Ian McEwan’s works by focusing on his treatment of childhood. Second, by using McEwan’s writing as an example, it seeks to challenge the current critical preoccupation with childhood in the novel in terms solely of child characters. LÄS MER

 2. 2. Childhood Without Children : Ian McEwan and the Critical Study of the Child

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Katherina Dodou; Sara Danius; Jakob Lothe; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; representations of childhood in fiction; Ian McEwan; childhood studies; figuration; the British novel; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; English; engelska;

  Sammanfattning : This study has a twofold ambition. First, it offers a new perspective on Ian McEwan’s works by focusing on his treatment of childhood. Second, by using McEwan’s writing as an example, it seeks tochallenge the current critical preoccupation with childhood in the novel in terms solely of child characters. LÄS MER

 3. 3. Glioneuronal tumours in childhood Clinical picture, long-term outcome and possible new treatments

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christoffer Ehrstedt; Gunnar Ahlsten; Bo Strömberg; Ann-Margret Rydell; Anja Smits; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Glioneuronal tumour; ganglioglioma; dysembryoplastic neuroepithelial tumour; childhood; cognition; psychosocial; HRQoL; outcome; mTOR pathway; somatostatin receptor; Pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Background: Glioneuronal tumours are a subgroup of low-grade tumours of the central nervous system (CNS), often causing epilepsy. Overall survival is excellent, but data regarding long-term seizure outcome and late effects are scarce. LÄS MER

 4. 4. Malaria during pregnancy and childhood A focus on soluble mediators and neutrophils

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Stéphanie Boström; Marita Troye-Blomberg; Maria Yazdanbakhsh; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plasmodium falciparum; pregnancy; childhood; neutrophils; biomarkers; cytokines; chemokines; antibodies; Fulani; Dogon; immunologi; Immunology;

  Sammanfattning : In areas where malaria is endemic, pregnant women and children bear the main burden of severe and life-threatening malarial disease. The aim of this work was to study the impact of Plasmodium falciparum infection on inflammatory responses in pregnant women and children residing in African countries. LÄS MER

 5. 5. Children’s Work in Sweden A part of childhood, a path to adulthood

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tobias Samuelsson; Gunilla Halldén; Madeleine Leonard; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood; work; social studies of childhood; ethnography; child perspective; structuration theory; labour market; Sweden; Barn; barndom; arbete; barndomsstudier; etnografi; barnperspektiv; struktureringsteori; arbetsmarknad; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en etnografisk studie av barn, barndom och arbete i Sverige. Studien var förlagd till två samhällen, ett på landsbygden och ett nära en stor svensk stad. I studien undersöks hur barndom konstrueras i dagens Sverige. I studien används ett barnperspektiv och fokus är på barnens definitioner av arbete. LÄS MER