Sökning: "barndom"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade ordet barndom.

 1. 1. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa : Barndom och uppväxtvillkor

  Författare :Annemi Skerfving; Alain Topor; Elisabet Näsman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood conditions; children as agents; parental mental illness mental disorders; mental health knowledge; exposed life situations; compentence; Barn; barndom; uppväxtvillkor; barns som aktörer; föräldrar med psykisk ohälsa sjukdom störning; kunskap om psykisk ohälsa sjukdom; utsatta livssituationer; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning :  The aim of this doctoral thesis is to – from a child perspective and with children as informants – describe and analyze childhood conditions for children whose parents suffer from severe mental illness. The method used is qualitative – 28 children, 10 boys and 18 girls, 7–18 years old, were interviewed about their parents’ mental disorder; the family situation and their own personal life – in school and during free time. LÄS MER

 2. 2. Hemsökt barndom : Bilder av barnet i gotisk barnlitteratur

  Författare :Peter Kostenniemi; Elina Druker; Magnus Öhrn; Maria Andersson; Christensen Nina; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; gothic children’s literature; children’s literature; Scandinavian literature; childhood; subjectivity; high modernity; technologies of power; technologies of the self; governmentality; self-governing; agency; growth; the competent child; gothic other; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The 21st century has seen an increase in the publication of Gothic literature for children and young adults. The aim of this study is to explore this development and to discuss images of the child in Scandinavian Gothic fiction for children in relation to ideas about childhood in a contemporary context. LÄS MER

 3. 3. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Författare :Jonas Qvarsebo; Bengt Sandin; Håkan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; History; Historia; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 4. 4. Barndom i länkade familjesystem : om samhörighet och åtskillnad

  Författare :Kristina Larsson-Sjöberg; Margareta Bäck-Wiklund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood; Linked Family System; Negotiation; socialt arbete; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is the linked family system – the two households where the natural parents are living, to which a child of a divorce and remarriage relates. The child has a central role in the study, and is regarded as a part of an extended family system. LÄS MER

 5. 5. Family theme parks, happiness and children’s consumption : From roller-coasters to Pippi Longstocking

  Författare :David Cardell; Anna Sparrman; Tom O’Dell; Cook Daniel Thomas; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Happy; emotions; childhood; time; money; value; amusement park; leisure; tourism; mesh; ethnography; Nöjespark; temapark; glädje; nöje; känslor; etnografi; fritid; turism; värde; konsumtion; barn; barndom; familj;

  Sammanfattning : This book provides an ethnographic contribution to research on children’s consumption, family life and happiness. Various and shifting notions of happiness are explored, as well as conditions for and challenges to happiness, through an analysis of video-recorded interviews and mobile ethnography conducted in two of the most popular theme parks in Sweden. LÄS MER