Sökning: "photo books"

Visar resultat 1 - 5 av 378 avhandlingar innehållade orden photo books.

 1. 1. Barn till beskådan : Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944

  Författare :Mathilda Hallberg; Bengt Sandin; Cecilia Lindgren; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Culture of visual display; image; representation; photo contests; photo books; children; childhood; Better Baby Contest; parenting; Welfare State; experts; nation; Sweden; Swedishness; åskådningskultur; bild; representation; fototävling; fotobok; barn; barndom; A-barnstävling; familj; föräldraskap; välfärdsstat; professionella; nation; svenskhet;

  Sammanfattning : I fokus för den här avhandlingen står åskådningskulturen under 1930- och 40-talen, närmare bestämt fototävlingar och fotoböcker med bilder på barn som bärande element. Den här studien granskar hur fototävlingar och fotoböcker var en del i förhandlingen om välfärdens organisering rörande barn och familj. LÄS MER

 2. 2. Photo diodes for machine vision : device characteristics and a-Si:H deposition and analysis

  Författare :Annika Rantzer; Marcus Böhm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : During the last years the area of digital cameras based on CMOS technology has grown rapidly. In CMOS, signal processing circuitry and sensor elements can be combined on the same chip, which has resulted in advanced machine vision chip designs. LÄS MER

 3. 3. Fatherhood Images and Ideals : Transforming, Circulating, and Responding to the Swedish Dads Photo Exhibition

  Författare :Sarah Jane Mitchell; Anette Wickström; Johanna Sjöberg; Allan Westerling; Helena Wahlström Henriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fatherhood; Childhood; Parenthood; Photo exhibitions; Swedish Dads; Swedish Institute; Visual culture; Nation branding; Faderskap; Barndom; Föräldraskap; Fotoutställningar; Swedish Dads; Svenska Institutet; Visuell kultur; Nation branding;

  Sammanfattning : Between 2016 and 2019, the Swedish state – via the Swedish Institute and Swedish embassies – circulated the ‘Swedish Dads’ photo exhibition to 54 countries. The exhibition was based on a photobook by the same name and featured photographs of Swedish fathers on parental leave with their children. LÄS MER

 4. 4. Solar radiation effects on decomposition and decomposers of plant litter in lakes

  Författare :Måns Denward; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; glucosidase; photo inhibition; photo oxidation; littoral; lakes; ergosterol; fungi; phragmites; bacteria; UV-B; Hydrobiology; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi;

  Sammanfattning : This thesis summarizes the results of a series of experiments, from test tube up to field study scale, performed to increase the understanding of solar radiation effects on decomposition and microbial decomposers of plant litter in stagnant water of littoral zones. In conclusion, I suggest that fungi play a significant role in the decomposition of plant litter submersed in lakes, and that their distribution is dependent on detritus quality and water chemistry, but also tends to be inversely related to the occurrence of bacteria attached to the litter. LÄS MER

 5. 5. Kameran i krig : den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press

  Författare :Kari Andén-Papadopoulos; Peter Larsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; war photography; Vietnam war; media; visual communication; documentary photography; photo history; photo theory; Sweden; gender theory; masculinity; femininity; postcolonial theory; cultural studies; ideologies; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : The doctoral thesis deals with the problems of (news) photographic representation in general, and is based on an empirical study ofVietnam War photography in four major Swedish daily newspapers. A more specific aim of the thesis is to investigate and ideologically evaluate the representational strategies of the press photographs. LÄS MER