Sökning: "History of Childhood"

Visar resultat 1 - 5 av 166 avhandlingar innehållade orden History of Childhood.

 1. 1. Skolbarnets fostran : Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Författare :Jonas Qvarsebo; Bengt Sandin; Håkan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; History; Historia; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 2. 2. Vinnande bilder! : Teckningstävlingar för barn 1938-2000

  Författare :Elin Låby; Bengt Sandin; Anette Göthlund; Joakim Landahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Visual culture; History; History of Childhood; child art competitions; children´s pictures; art education; childhood; homeland; nation; Sweden; Gender relations; children´s places; Visuell kultur; historia; barndomshistoria; teckningstävlingar för barn; Bildpedagogik; barnbilder; barndom; hembygdskunskap; Sverigebilder; könsroller; barns relationer; barns platser;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar barnteckningstävlingar som ett historiskt och föränderligt fenomen. Barn har engagerats i tävlingar i såväl skolan som hemmen och på initiativ av en rad skilda aktörer. LÄS MER

 3. 3. Flickan i medicinen : ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Författare :Anna-Karin Frih; Christina Carlsson Wetterberg; Ann-Sofie Ohlander; Kari Melby; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; History; Historia; History of medicine; Medicinens historia; Gender studies; Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER

 4. 4. Sinners and citizens : bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950

  Författare :Jens Rydström; George Chauncey; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; gay and lesbian history; gender; sodomy; homosexuality; bestiality; sexual history; modernity; welfare state; Swedish history; queer theory; medical discourse; legal discourse; Homosexualitet; attityder; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; historia; History;

  Sammanfattning : This study is based on an analysis of more than 2,300 court cases concerning acts of bestiality and same-sex sexuality in rural and urban Sweden 1880-1950. Other written sources are forensic psychi-atric statements, mental hospital records, material from the Swedish Sex Reform movement, news-papers and scientific journals, and minutes of the Swedish Parliament and its subcommittees. LÄS MER

 5. 5. På den tiden, i dessa dagar : Föreställningar om och bruk av historia vid Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historieland

  Författare :Erika Sandström; Cecilia Trenter; Roger Johansson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of History; Memory; Historical Culture; Museums; Living history; Middle Ages; Re-enactment; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of my thesis is to see what kinds of ideas people have about history and how they make use of it. How do people believe life was in the old days? What kind of past do they like? What do they want history for? Questions like these are answered through interviews with visitors at the Medieval Week on Gotland and at Jamtli Historieland, an open-air museum in Östersund. LÄS MER