Sökning: "vygotsky"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet vygotsky.

 1. 1. Skylta med kunskap : en studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kompendiet AB

  Författare :Maria Magnusson; Linnéuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; graphical symbols; learning; children; conceptual development; variation theory; Vygotsky; grafiska symboler; lärande; barn; begreppsutveckling; variationsteori; Vygotsky; Graphical symbols; Vygotsky. Grafiska symboler; begreppsbildning; Vygotsky.;

  Sammanfattning : The topic of this study is to generate knowledge about children’s understandingof graphical symbols. These forms of knowledge are prevalent in contemporarysocieties, for example, in the form of letters, numbers, road signs, maps, andcomputer icons. LÄS MER

 2. 2. Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Royal College of Music in Stockholm

  Författare :Mats Uddholm; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; musikpedagogik; Music Education; semiotic thinking; power of definition; music education theory; music-pedagogical competence; Vygotsky; internalization; intranalization; språklig tänkande; definitionsmakt; musikpedagogisk teori; musikpedagogisk kompetens; Vygotskij; internalisering; intranalisering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to illuminate which role theories of music education can have in the dialectic between discourse and competence in the practice of music pedagogy. The thesis stems from a problem-oriented project that resulted in the formulation of the following research question: how can the connection between music education theory and the power of definition be described and problematized from a cultural-historical perspective using Vygotsky's thesis of Semiotic Thinking? In his research on the dual function of language Vygotsky makes a distinction between the usage of concepts and conceptualization. LÄS MER

 3. 3. På AI-teknikens axlar : : Om kunskapssociologin och stark artificiell intelligens

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Kåhre; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Filosofi; Practical Philosophy; Gregory Bateson; James Wertsch.; Yrjö Engeström; Katherine N. Hayles; Lucy Suchman; Hubert Dreyfus; John Searle; David Bloor; Lev Vygotsky; Niklas Luhmann; Chinese room; Turing test; socionics; darwinism; emergence; relativism; posthumanism; environmentalism; situationism; social communication; second order cybernetics; systems theory; sociology of knowledge; connectionism; Strong artificial intelligence; distributed artificial intelligence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen diskuterar Sociologins position i debatten kring artificiell intelligens, d.v.s sådan AI som kan skapa kunskap på egen hand. Det påpekas att sociologin behöver göra en åtskillnad mellan två sätt att skapa AI system: Symbolisk AI (eller Klassisk AI) och Distribuerad AI – DAI. LÄS MER

 4. 4. "Nästan som en författare" - multimedialt berättande : Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Anders Jansson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural-historical theory and method; collaborative research; case study; learning processes; zone of proximal development; ZPD; multimedia narration; digital storytelling; learning and autism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis builds on an interest in teaching that enables learning for all children, including children with disabilities. The work is founded in a theoretical perspective on teaching and learning and respectively research practices based on Lev S. LÄS MER

 5. 5. Bland stenyxor och tv-spel : om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen

  Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Joel Rudnert; Malmö University.; Malmö University.; [2019]
  Nyckelord :HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; historical time; Vygotsky; cultural psychology; historical thinking; historical culture; historical consciousness; childrens learning; didactics of history; historiekultur; historiemedvetande; historiedidaktik; kulturell psykologi; historisk tid; barns lärande; historiskt tänkande; Vygotskij; historisk tid;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to investigate the processes through which children become increasingly involved in historical culture. It does this by examining how children develop thinking in historical time. LÄS MER