Sökning: "Gunilla Härnsten"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Gunilla Härnsten.

 1. 1. Att utmana erfarenheter : Kunskapsutveckling i en forskningscirkel

  Författare :Fia Andersson; Gunilla Härnsten; Britta Wingård; Jerry Rosenqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bilingual; multilingual; autism; Asperger´s syndrome; Special educational needs; Participatory Action Research; Research circles; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims at describing and analysing the process and content in knowledge development within a research circle. The participants in this circle are seven teachers who work with multilingual children diagnosed within the autism spectrum, and me as a researcher.The study is conducted within the tradition of participatory-oriented research. LÄS MER

 2. 2. Mening, makt och utbildning : Delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Elisabet Frithiof; Gunilla Härnsten; Håkan Jenner; Birgitta Qvarsell; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hermeneutic approach; inclusion; learning disability; life-story; participation; special school for pupils with learning disabilities; Education; Pedagogik; Special Education; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis discusses issues concerning participation for children and young people, educated in special schools for pupils with learning disability, LD. The overall purpose of this doctoral thesis is to elucidate the preconditions of participation for persons with LD, in past and present times. LÄS MER

 3. 3. "Nästan som en författare" - multimedialt berättande : Utforskande av lärande om och i berättande med inspiration från Vygotskij

  Författare :Anders Jansson; Inger Eriksson; Gunilla Härnsten; Pentti Hakkarainen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural-historical theory and method; collaborative research; case study; learning processes; zone of proximal development; ZPD; multimedia narration; digital storytelling; learning and autism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis builds on an interest in teaching that enables learning for all children, including children with disabilities. The work is founded in a theoretical perspective on teaching and learning and respectively research practices based on Lev S. LÄS MER

 4. 4. Från barn till elev i riskzon : En analys av skolan som kategoriseringsarena

  Författare :Marianne Lundgren; Håkan Jenner; Gunilla Härnsten; Lena Holmberg; Växjö universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; special education; risk; normality; deviance; governmentality; genealogy; power; regulation; collaboration; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to describe and analyse how school children are constructed into being pupils at risk. The research questions focus on what governing practices and techniques are used for and how power relations are expressed in a pedagogical practice.An ethnographic case study was conducted. LÄS MER

 5. 5. Igenkännande och motkraft : Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken - En deltagarorienterad studie

  Författare :Eva Siljehag; Gunilla Härnsten; Dennis Beach; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participatory research; Preschool; leisure and special education; Democratic knowledge processes; Qualification structure; Recognition; Counter power; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe, explain and understand the importance of preschool and leisure pedagogy for special education. Knowledge was therefore generated concerning teacher’s reflection on three themes: 1) the view of knowledge, people and society, 2) special education as organisation, activity and content, 3) a gender perspective and its implication for their realisation of a professional practice. LÄS MER