Sökning: "historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet historiemedvetande.

 1. 1. Historiemedvetande på prov En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Forskarskolan i historia och historiedidaktik

  Författare :Fredrik Alvén; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Historieundervisning; Bedömning; Kursplan; Läroplan; Historiemedvetande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historiemedvetande och identitet : Om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Igor Potapenko; Sven Hartman; Kenneth Nordgren; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historydidactics; historical consciousness; identity; personal history; general history; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The issues that I deal with in this study arose as a result of a specific event in the Estonian capital Tallinn in the spring of 2007, when authorities removed from the city center the Soviet monument which shows a Soviet soldier during World War II. When the monument was moved to the war cemetery in another part of Tallinn, anger and frustration quickly spread among the Russian-speaking population and less than one day after the move Tallinn's streets filled with young Russian-speaking protesters. LÄS MER

 3. 3. Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora, Växjö universitet

  Författare :Mary Ingemansson; Anders Ohlsson; Gunlög Fur; Birgitta Svensson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; läsdidaktik; historical consciousness; reading of fiction with eleven-year -olds; reading within the subject History; historiemedvetande; skönlitterär läsning; läsforskning; Judith Langer; mellanåldrarna; läsning inom historieämnet; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : “ if you only read the book … you get the knowledge into your head once. If you talk about it, you get a more distinct memory of it, I think” (Emma, 11)This thesis shows how a novel by Maj Bylock, Drakskeppet, was used in education within thematic work, the Viking Age, among ten-year-olds and eleven-year-olds for five weeks. LÄS MER

 4. 4. Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora, Växjö universitet

  Författare :Mary Ingemansson; Anders Ohlsson; Gunlög Fur; Birgitta Svensson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historical consciousness; reading of fiction with eleven-year -olds; reading within the subject History; Historiemedvetande; skönlitterär läsning; läsforskning; Judith Langer; mellanåldrarna; läsning inom historieämnet; läsdidaktik;

  Sammanfattning : “ if you only read the book … you get the knowledge into your head once. If you talk about it, you get a more distinct memory of it, I think” (Emma, 11)This thesis shows how a novel by Maj Bylock, Drakskeppet, was used in education within thematic work, the Viking Age, among ten-year-olds and eleven-year-olds for five weeks. LÄS MER

 5. 5. Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

  Detta är en avhandling från Sisyfos förlag

  Författare :Niklas Ammert; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; identity; multi-chronology; uses of history; 1900-2005; Sweden; values; progression; Historical consciousness; history textbooks; history didactics; narratives; dimensions of time; historieläroböcker; Historiemedvetande; historiedidaktik;

  Sammanfattning : The concept of historical consciousness has been central in didactic research since the early 1990’s. It has been focused in Swedish history curricula, especially since 1994. Historical consciousness has mostly been used on a macro-level as a theoretical framework. LÄS MER