Sökning: "historical thinking"

Visar resultat 1 - 5 av 120 avhandlingar innehållade orden historical thinking.

 1. 1. Att konstruera historiska förklaringar : Vad elever kan behöva lära för att kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor inom gymnasieämnet historia

  Författare :Anders Nersäter; Ulla Runesson; Hans Albin Larsson; Learning Study - forskarskola för lärare; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historical Thinking; Historical Explanations; Cause; Evidence; Historical Empathy; Learning Study; Phenomenography; Variation Theory; Learning Activity; Critical Aspects;

  Sammanfattning : The objective of this study was to gain knowledge concerning what up-per secondary students need to learn to be able to construct historical explanations while working with historical sources. The study also explored how teaching could be designed to enhance student’s capabilities. LÄS MER

 2. 2. Historical Consciousness, Historical Media, and History Education

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Roger Melin; Harry Haue; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historical consciousness; historical media; history education; uses of history; historical thinking; history didactics; historiemedvetande; historiska medier; historieundervisning; historiebruk; historiskt tänkande; historiedidaktik; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : This thesis by publication contains an introductory summary chapter and three papers. The first paper presents a study of how the concept of historical consciousness has been defined, applied, and justified in Swedish history didactical research. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på historiefilmslitteracitet : en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

  Författare :Maria Deldén; Carola Nordbäck; Tomas Axelson; Ulf Zander; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical film literacy; History education; History didactics; Feature film; Historical meaning making; Historical Culture; Aesthetic experience; Transaction; Upper secondary school; Historiefilmslitteracitet; historiedidaktik; historisk spelfilm; historiskt meningsskapande; historiekultur; estetiska lärprocesser; transaktion; gymnasiet; Utbildning och lärande; Education and Learning; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. LÄS MER

 4. 4. Teaching and Learning Historical Explanation : Teacher and Student Cases from Lower and Upper Secondary History

  Författare :Joakim Wendell; Johan Samuelsson; Martin Stolare; Thomas Nygren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history education; historical explanation; causation; cause and consequence; explanatory progression; historical thinking; use of history; History; Historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and analyse how teachers and students understand the concept of historical explanation in the context of classroom teaching practices. The thesis is made up of four studies that investigate different aspects of understanding, focusing on either teacher or student understanding as expressed in words and actions. LÄS MER

 5. 5. Bland stenyxor och tv-spel : om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen

  Författare :Joel Rudnert; Malmö universitet; []
  Nyckelord :historical time; Vygotsky; cultural psychology; historical thinking; historical culture; historical consciousness; childrens learning; didactics of history; historiekultur; historiemedvetande; historiedidaktik; kulturell psykologi; historisk tid; barns lärande; historiskt tänkande; Vygotskij; historisk tid;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to investigate the processes through which children become increasingly involved in historical culture. It does this by examining how children develop thinking in historical time. LÄS MER