Sökning: "barns lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade orden barns lärande.

 1. 1. Fysik som lärområde i förskolan. Möjligheter för barns begynnande lärande

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Jonna Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; lärande; fysik; friktion; ljud;

  Sammanfattning : Licentiatuppsatsen handlar om fysik som lärområde i förskolan där barns vardagserfarenheter liksom lärares arbete är centralt. Syftet med studien är att studera barns möjligheter för begynnande lärande kring friktion respektive ljud. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola – en komplex och föränderlig process

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Lina Hellberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fysik; förskola; undervisning; lärandeobjekt; förskollärare; arbetslag;

  Sammanfattning : Det naturvetenskapliga innehållet blev tydligare identifierat och framskrivet genom den reviderade läroplanen(Utbildningsdepartementet, 2010). Samtidigt beskrivs en osäkerhet hos verksamma i förskola kring vad och hur det naturvetenskapliga innehållet kan ta sig uttryck i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER

 3. 3. Måltiden i förskolan - barns utrymme i kommunikation och handling Mealtime in preschool: Children's space in communication

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Lena Ryberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; barn; förskola; förskolebarn; måltider; children; preschool; meals; actor;

  Sammanfattning : In Sweden, approximately 84% of children are enrolled in preschool, which constitutes the first step of the educational system and which embraces children from ages 1–5 years. Most children eat breakfast, lunch and snacks at preschool. LÄS MER

 4. 4. Children’s early mathematics learning and development Number game interventions and number line estimations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Elofsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics learning and development; number knowledge and skills; intervention; number games; number line estimation; representations of number; lärande och utveckling i matematik; numeriska kunskaper och färdigheter; intervention; numeriska spel; skattningar av tal på tallinjer; representationer av tal.;

  Sammanfattning : Children’s early mathematics learning and development have become a topic of increasing interest over the past decade since early mathematical knowledge and skills have been shown to be a strong predictor of later mathematics performance. Understanding how children develop mathematical knowledge and skills and how they can be supported in their early learning could thus prove to be a vital component in promoting learning of more formal mathematics. LÄS MER

 5. 5. Barns livsvägar genom daghem och skola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tullie Torstenson-Ed; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s perspective; life history; life experiences; day care; primary school; development and learning in context; educational setting; patterns of relations; peers; selfconcept; round tour; written life story; interviews;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate children's life experiences, especially from day care and primary school, in their eyes to describe these two educational settings and to see what meaning and importance they have in forming children's lives and self-concepts. The study has a life history approach and a children's perspective. LÄS MER