Sökning: "Ingrid Pramling Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Ingrid Pramling Samuelsson.

 1. 1. Skylta med kunskap : en studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

  Författare :Maria Magnusson; Niklas Pramling; Ingrid Pramling Samuelsson; Elisabeth Mellgren; Per Lindqvist; Bente Eriksen Hagtvet; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; graphical symbols; learning; children; conceptual development; variation theory; Vygotsky; grafiska symboler; lärande; barn; begreppsutveckling; variationsteori; Vygotsky; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The topic of this study is to generate knowledge about children’s understandingof graphical symbols. These forms of knowledge are prevalent in contemporarysocieties, for example, in the form of letters, numbers, road signs, maps, andcomputer icons. LÄS MER

 2. 2. Lärares tal och barns nyfikenhet : kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

  Författare :Susanne Thulin; Niklas Pramling; Ingrid Pramling Samuelsson; Lena Bäckström; Jan-Erik Johansson; Högskolan Kristianstad; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; Science; Learning; Curriculum; Content; Early childhood education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to generate new knowledge about how children and teachers communicate scientific contents in preschool. The general research question is formulated as: How do the object of learning and the act of learning appear in communication about scientific contents in preschool? This thesis is a collection of three (previously published) empirical studies and takes shape in the encounter between a projected knowledge acquisition task for preschool and the educational tradition of preschool. LÄS MER

 3. 3. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys

  Författare :Lise-Lotte Bjervås; Ingrid Pramling Samuelsson; Maj Asplund Carlsson; Per Lindqvist; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att erövra litteracitet : Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan

  Författare :Elisabeth Björklund; Eva Johansson; Ingrid Pramling Samuelsson; Caroline Liberg; Högskolan i Gävle; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; literacy; early literacy; ethnography; children; pre-school; interaction; communication; Education; Pedagogik; literacy; socio-cultural perspective;

  Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. LÄS MER

 5. 5. Det önskvärda barnet : Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan

  Författare :Anette Emilson; Ingrid Pramling Samuelsson; Eva Johansson; Berit Bae; Högskolan i Kalmar; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Fostran; Kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of this research is to acquire knowledge about fostering young children, as expressed in everyday interactions between teachers and children in Swedish preschools. The three empirical studies in this doctoral thesis investigated partly specific democratic values such as participation and influence and partly the values that teachers explicitly or implicitly encourage and how these values are communicated to children. LÄS MER