Sökning: "zone of proximal development"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden zone of proximal development.

 1. 1. Samma lärare – olika praktiker? : en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

  Författare :Monica Egelström; Eva Lindgren; Ewa Bergqvist; Ulla Damber; Anders Arnqvist; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subject area instruction; literacy practices; Mathematics; History; upper elementary grades; activity systems; zone of proximal development; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Utbildningsvetenskap; Educational science; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis focuses on school subjects as arenas for students' literacy development and meaning making. How instructional practices are formed create different preconditions for students' opportunities of literacy development and meaning making. LÄS MER

 2. 2. Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd : En longitudinell fallstudie

  Författare :Barbro Johansson; Margareta Ahlström; Ulla Ek; Per-Anders Rydelius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Special Educational Needs; mainstream secondary school; interviews; teenage girls; peer interactions; relationships and groups; assessment for learning; social inclusion; IEP; zone of proximal development; grounded theory; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe teenage girls’ experiences and perceptions of participation and influence during learning processes. The UN Convention on the Rights of the Child and the view that children are social actors with their own agency were central to the study. LÄS MER

 3. 3. Att samtala om texter : från träteknik och svetsteori till antikens myter : Textsamtalets möjligheter som närmaste zon för läsutveckling i en klass på gymnasiets industritekniska program

  Författare :Pia Visén; Kristina Danielsson; Jenny Wiksten Folkeryd; Eva Maagerø; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading; upper secondary vocational education; text-talk; cohesion; acitivity sequences; text-movability; läsande; gymnasial yrkesutbildning; textsamtal; kohesion; aktivitetssekvenser; textrörlighet; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on results from case studies of how text-talks in a Swedish upper secondary school vocational programme, function as a zone of proximal development for reading. The aim was to investigate how text-talks function as a basis for discussion about the text content and thereby have a potential for developing understanding for the subject-specific text content in the subjects of Carpentry Technology, Welding Technology and Swedish in one class in the first year of the Industrial Technology Programme. LÄS MER

 4. 4. The heart of learning organizations : exploring competence for change

  Författare :Thomas Hansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Organisational theory and leadership theory form complementary sides of the researched object. It is a shared belief that organisations must learn to adapt to the influence of society. LÄS MER

 5. 5. The role of auxin in abscission of organs and tissues

  Författare :Xu Jin; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Most deciduous trees drop their leaves before winter, a process which is referred to as leaf abscission. Leaf abscission is thought to be regulated by the action of auxin and ethylene. LÄS MER