Sökning: "discursive psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden discursive psychology.

 1. 1. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Magnus Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av hur stöd och service organiseras kring fyra barn med funktionshinder och deras familjer. I denna service är normalt flera olika formella organisationer involverade, som barnhabilitering, förskola/skola/särskola, hjälpmedelscentral, assistentorganisationer, sjukvård m fl. LÄS MER

 2. 2. Dilemmas in child custody disputes : the child's best interest in courtroom discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Henrik Ingrids; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child custody disputes; discursive psychology; conversation analysis; institutional talk; interactional dilemmas; reported speech; reported affect; blame allocations; social accounts; membership categories; gendered categories; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines courtroom interactions involving child custody disputes, exploring how participants during courtroom hearings orient to and manage the task of presenting their own side, while contesting the opposing party, in matters like the child’s best interest, domestic violence, parental neglect and misconduct. Drawing on 42 audio-recorded courtroom examinations of litigating parents by the same side and opponent side attorneys, it examines authentic courtroom hearings. LÄS MER

 3. 3. Pride and Prejudice Lesbian Families in Contemporary Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Malmquist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lesbian family; same-sex parents; heteronormativity; homonormativity; fertility treatment; maternity care; healthcare; second-parent adoption; equality; donor; discursive psychology; thematic analysis; Lesbisk familj; samkönade föräldrar; regnbågsfamilj; heteronormativitet; homonormativitet; bemötande; mödravård; fertilitetsbehandling; närståendeadoption; jämställdhet; donator; regnbågsbarn; diskursiv psykologi; tematisk analys;

  Sammanfattning : Options and possibilities for lesbian parents have changed fundamentally since the turn of the millennium. A legal change in 2003 enabled a same-sex couple  to share legal parenthood of the same child. An additional legal change, in 2005, gave lesbian couples access to fertility treatment within public healthcare in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Vardagens könsinnebörder under förhandling om arbete, familj och produktion av kvinnlighet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Magnusson; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; work-family conflict; women s everyday lives; organizational change; discourse analysis; modes of understanding; social constructionism; life history; feminist psychology;

  Sammanfattning : The subject of this study was Swedish women's experiences of their everyday lives as lived between the demands of work and family. Twenty female civil servants were interviewed six times each over a three and a half year period when their work places underwent organizational changes. LÄS MER

 5. 5. Discursive practices in strategic entrepeneurship discourses and the use of repertoires in two firms

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linda Höglund; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business Studies; Strategic entrepreneurship; entrepreneurship in established firms; organisational entrepreneurship; opportunity; advantage; discursive psychology; discursive practices; interpretative repertoires; positioning; discursive devices;

  Sammanfattning : This is a thesis in marketing concerned with entrepreneurship in established firms and the discursive practices that take place within a perspective of strategic entrepreneurship. The study of discursive practices in this context assumes a concern with how different aspects of entrepreneurship are produced and consumed by people in text and talk. LÄS MER