Sökning: "discursive psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden discursive psychology.

 1. 1. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Magnus Larsson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER

 2. 2. Vardagens könsinnebörder under förhandling om arbete, familj och produktion av kvinnlighet

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Eva Magnusson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; work-family conflict; women s everyday lives; organizational change; discourse analysis; modes of understanding; social constructionism; life history; feminist psychology;

  Sammanfattning : The subject of this study was Swedish women's experiences of their everyday lives as lived between the demands of work and family. Twenty female civil servants were interviewed six times each over a three and a half year period when their work places underwent organizational changes. LÄS MER

 3. 3. Discursive practices in strategic entrepeneurship discourses and the use of repertoires in two firms

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linda Höglund; Claes Hultman; Maria Mårtensson; Björn Bjerke; Bengt Johannisson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic entrepreneurship; entrepreneurship in established firms; organisational entrepreneurship; opportunity; advantage; discursive psychology; discursive practices; interpretative repertoires; positioning; discursive devices; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This is a thesis in marketing concerned with entrepreneurship in established firms and the discursive practices that take place within a perspective of strategic entrepreneurship. The study of discursive practices in this context assumes a concern with how different aspects of entrepreneurship are produced and consumed by people in text and talk. LÄS MER

 4. 4. Discursive practices in strategic entrepeneurship : discourses and the use of repertoires in two firms

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linda Höglund; Claes Hultman; Maria Mårtensson; Björn Bjerke; Bengt Johannisson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic entrepreneurship; entrepreneurship in established firms; organisational entrepreneurship; opportunity; advantage; discursive psychology; discursive practices; interpretative repertoires; positioning; discursive devices; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This is a thesis in marketing concerned with entrepreneurship in established firms and the discursive practices that take place within a perspective of strategic entrepreneurship. The study of discursive practices in this context assumes a concern with how different aspects of entrepreneurship are produced and consumed by people in text and talk. LÄS MER

 5. 5. Legitimacy Work Managing Sick Leave Legitimacy in Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Flinkfeldt; Maria Eriksson; Elisabet Näsman; Ann Weatherall; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; legitimation; legitimacy-in-action; sick leave; sickness absence; sick role; Sweden; social insurance; sickness benefit; conversation analysis; discursive psychology; ethnomethodology; membership categorization analysis; institutional talk; categories; moral work; social interaction; talk-in-interaction; text-in-interaction; meetings; online forums; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis studies how sick leave legitimacy is managed in interaction and develops an empirically driven conceptualization of ‘legitimacy work’. The thesis applies an ethnomethodological framework that draws on conversation analysis, discursive psychology, and membership categorization analysis. LÄS MER