Sökning: "healthcare"

Visar resultat 1 - 5 av 821 avhandlingar innehållade ordet healthcare.

 1. 1. Quality Improvement in Healthcare Experiences from a Swedish County Council Initiative

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Christine Andersson; Svante Lifvergren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Improvement work; Swedish healthcare organizations; Quality of Healthcare; Quality Management; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; Svensk hälso- och sjukvårdsorganisation; quality improvement; Healthcare; learning mechanisms; integrated care; action research; improvement science;

  Sammanfattning : Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete har blivit en viktig del av hälso- och sjukvården. En viktig fråga för landsting och regioner är hur kvalitetsutveckling skall drivas och styras. LÄS MER

 2. 2. Social capital in healthcare A resource for sustainable engagement in organizational improvement work

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Marcus Strömgren; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Healthcare; social capital; engagement; leadership; sustainability; Sjukvård; socialt kapital; engagemang; ledarskap; hållbarhet; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Social capital, work engagement, working conditions, and leadership are concepts that have been studied previously, but there is lack of knowledge about what processes promote sustainable organizational improvement work in hospitals, and specifically, what leads healthcare professionals to engage in clinical developments.The overall aim of this thesis is to increase knowledge of how social capital and engagement contribute to sustainable organizational improvement work in hospitals and how social capital and engagement are created during organizational improvement work. LÄS MER

 3. 3. Improving healthcare information systems A key to evidence based medicine

  Detta är en avhandling från Skövde : University of Skövde

  Författare :Hanife Rexhepi; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Process orientation; Knowledge management; Healthcare; Evidence based medicine; Information Systems; Informationssystem IS ;

  Sammanfattning : Delivering good quality care is a complex endeavor that is highly dependent on patient information and medical knowledge. When decisions about the care of a patient are made, they must, as far as possible, be based on research-derived evidence rather than on clinical skills and experience alone. LÄS MER

 4. 4. Capacity planning in Specialized Healthcare

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Agneta Larsson; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; effectiveness; resources; Capacity planning; healthcare;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to contribute to the knowledge of healthcare capacity planning for effective use of resources. Capacity planning concerns the balancing of the demand for capacity with the available capacity of the production system. LÄS MER

 5. 5. A Data-Rich World Population‐based registers in healthcare research

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Ann-Britt Wiréhn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic disease; demographic factors; healthcare costs; hospitalization; incidence; registers; primary healthcare; prevalence; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : Advances and integration of information and communication technologies into healthcare systems offer new opportunities to improve public health worldwide. In Sweden, there are already unique possibilities for epidemiological research from registers because of a long tradition of centralized data collection into population-based registers and their allowance for linkage. LÄS MER