Sökning: "healthcare"

Visar resultat 1 - 5 av 975 avhandlingar innehållade ordet healthcare.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring : Från distanserat till delat ledarskap

  Författare :Kristina Rosengren; Terese Bondas; Runo Axelsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; change; healthcare; Caritative leadership; mixed methods; committed leadership; shared leadership; supportive ‘two-getherness’; healthcare development; Förändringsarbete; Hälso- och sjukvårdsorganisation; Caritativt ledarskap; Mixade metoder; Engagerat ledarskap; Delat ledarskap; Stödjande tvåsamhet; Vårdutveckling; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat ledarskap. Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussammanslagningar utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal (I, II). LÄS MER

 2. 2. Predictive Healthcare : Cervical Cancer Screening Risk Stratification and Genetic Disease Markers

  Författare :Nicholas Baltzer; Jan Komorowski; Mark Jit; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bioinformatics; Cervical Cancer; Screening; Computer Science; Algorithmics; Machine Learning; Genetics; SNPs; Rough Sets; Bioinformatics; Bioinformatik;

  Sammanfattning : The use of Machine Learning is rapidly expanding into previously uncharted waters. In the medicine fields there are vast troves of data available from hospitals, biobanks and registries that now are being explored due to the tremendous advancement in computer science and its related hardware. LÄS MER

 3. 3. Social capital in healthcare : A resource for sustainable engagement in organizational improvement work

  Författare :Marcus Strömgren; Lotta Dellve; Andrea Eriksson; David Bergman; Henna Hasson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Healthcare; social capital; engagement; leadership; sustainability; Sjukvård; socialt kapital; engagemang; ledarskap; hållbarhet; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Social capital, work engagement, working conditions, and leadership are concepts that have been studied previously, but there is lack of knowledge about what processes promote sustainable organizational improvement work in hospitals, and specifically, what leads healthcare professionals to engage in clinical developments.The overall aim of this thesis is to increase knowledge of how social capital and engagement contribute to sustainable organizational improvement work in hospitals and how social capital and engagement are created during organizational improvement work. LÄS MER

 4. 4. Improving healthcare information systems : A key to evidence based medicine

  Författare :Hanife Rexhepi; Rose-Mharie Åhlfeldt; Anne Persson; Karin Hedström; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Process orientation; Knowledge management; Healthcare; Evidence based medicine; Information Systems; Informationssystem IS ;

  Sammanfattning : Delivering good quality care is a complex endeavor that is highly dependent on patient information and medical knowledge. When decisions about the care of a patient are made, they must, as far as possible, be based on research-derived evidence rather than on clinical skills and experience alone. LÄS MER

 5. 5. Quality Improvement in Healthcare

  Författare :Svante Lifvergren; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; quality improvement; Healthcare; learning mechanisms; integrated care; action research; improvement science;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe Swedish healthcare system, although being one of the more efficientcare systems in the world with good medical outcomes at a moderate cost,faces tremendous future challenges. An ageing population with morepatients suffering from multiple diseases together with accelerating medicotechnical developments is putting increasing pressure on the system. LÄS MER