Sökning: "healthcare"

Visar resultat 1 - 5 av 874 avhandlingar innehållade ordet healthcare.

 1. 1. Quality Improvement in Healthcare Experiences from a Swedish County Council Initiative

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Christine Andersson; Svante Lifvergren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Improvement work; Swedish healthcare organizations; Quality of Healthcare; Quality Management; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; Svensk hälso- och sjukvårdsorganisation; quality improvement; Healthcare; learning mechanisms; integrated care; action research; improvement science;

  Sammanfattning : Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete har blivit en viktig del av hälso- och sjukvården. En viktig fråga för landsting och regioner är hur kvalitetsutveckling skall drivas och styras. LÄS MER

 2. 2. Predictive Healthcare Cervical Cancer Screening Risk Stratification and Genetic Disease Markers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nicholas Baltzer; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bioinformatics; Cervical Cancer; Screening; Computer Science; Algorithmics; Machine Learning; Genetics; SNPs; Rough Sets; Bioinformatics; Bioinformatik;

  Sammanfattning : The use of Machine Learning is rapidly expanding into previously uncharted waters. In the medicine fields there are vast troves of data available from hospitals, biobanks and registries that now are being explored due to the tremendous advancement in computer science and its related hardware. LÄS MER

 3. 3. Social capital in healthcare A resource for sustainable engagement in organizational improvement work

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Marcus Strömgren; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Healthcare; social capital; engagement; leadership; sustainability; Sjukvård; socialt kapital; engagemang; ledarskap; hållbarhet; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Social capital, work engagement, working conditions, and leadership are concepts that have been studied previously, but there is lack of knowledge about what processes promote sustainable organizational improvement work in hospitals, and specifically, what leads healthcare professionals to engage in clinical developments.The overall aim of this thesis is to increase knowledge of how social capital and engagement contribute to sustainable organizational improvement work in hospitals and how social capital and engagement are created during organizational improvement work. LÄS MER

 4. 4. Improving healthcare information systems A key to evidence based medicine

  Detta är en avhandling från Skövde : University of Skövde

  Författare :Hanife Rexhepi; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Process orientation; Knowledge management; Healthcare; Evidence based medicine; Information Systems; Informationssystem IS ;

  Sammanfattning : Delivering good quality care is a complex endeavor that is highly dependent on patient information and medical knowledge. When decisions about the care of a patient are made, they must, as far as possible, be based on research-derived evidence rather than on clinical skills and experience alone. LÄS MER

 5. 5. Capacity planning in Specialized Healthcare

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Agneta Larsson; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; effectiveness; resources; Capacity planning; healthcare;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to contribute to the knowledge of healthcare capacity planning for effective use of resources. Capacity planning concerns the balancing of the demand for capacity with the available capacity of the production system. LÄS MER