Sökning: "liver transplantation"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden liver transplantation.

 1. 1. Renal function after transplantation of the liver and intestine

  Författare :Gustaf Herlenius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adult liver transplantation; pediatric liver transplantation; intestinal transplantation; multivisceral transplantation; immunosuppression; calcineurin inhibitors; glomerular filtration rate; renal function; nephrotoxicity; chronic kidney disease; renal replacement therapy; mortality;

  Sammanfattning : Background: Chronic kidney disease (CKD) after liver (LT) or intestinal (IT) transplantation may decrease patient survival. Calcineurin inhibitors (CNI) play a major role in its development. Aims: Describe long term renal function and risk factors for developing CKD in adults and children after LT and IT. LÄS MER

 2. 2. Pancreatic Islet Transplantation Modifications of Islet Properties to Improve Graft Survival

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sanja Cabric; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Medicine; Diabetes; islet transplantation; islets of Langerhans; coagulation activation; IBMIR; hirudin; heparin; growth factor; angiogenesis; Medicin;

  Sammanfattning : During the past decade clinical islet transplantation has become a viable strategy for curing type 1 diabetes. The limited supply of organs, together with the requirement for islets from multiple donors to achieve insulin independence, has greatly limited the application of this approach. LÄS MER

 3. 3. Liver transplantation in man. Gastrointestinal perfusion and inflammatory response

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Ebbe Rønholm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carbondioxide; complement activation; cytokines; endotoxaemia; hydrogen-ion concentration; liver transplantation; laser-Doppler flowmetry; PMN elastase; regional blood flow; reperfusion;

  Sammanfattning : Patients undergoing liver transplantation develop a systemic inflammatory response which eventually continues with development of a multiple organ dysfunction syndrome (MODS). Gastro-intestinal hypoxia or bacterial translocation has been proposed as the "motor" of MODS. LÄS MER

 4. 4. Immunity to Salmonella infection

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Cecilia Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; cytokines; antigen presentation; liver; dendritic cells; Salmonella; gram negative bacteria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Salmonella infektion drabbar ca 16 miljoner människor i världen per år. Salmonella sprids genom mat och vatten och fšrekommer främst i länder där god hygien är ett problem. LÄS MER

 5. 5. Regulation of digestive organ. An experimental study on the role of CCK, Bile and EGF

  Detta är en avhandling från Bodil Ohlsson

  Författare :Bodil Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; trophic effects; total parenteral nutrition; salivary glands; pancreaticobiliary diversion; pancreas; liver; intestinal mucosa; epidermal growth factor; cholecystokinin; biliodigestive shunt; Bile; bilary tract; serology; transplantation; Immunologi; serologi; Gastro-enterology; Gastroenterologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När födan efter en måltid kommer ned i tunntarmen, utsöndras ett protein som heter cholecystokinin, förkortat CCK, ifrån tarmslemhinnan till blodet. Ett ämne som frisätts på detta sätt till blodcirkulationen för att påverka celler i andra organ i kroppen kallas för hormon. LÄS MER