Sökning: "negotiations"

Visar resultat 1 - 5 av 292 avhandlingar innehållade ordet negotiations.

 1. 1. Talking Organizations : Corporate Media Work and Negotiations of Local Practice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Pallas; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Business studies; Corporate Media Work; Media; Institutions; Institutional Work; Negotiations; Local Practice; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Contemporary business organizations are becoming increasingly medialized. The present thesis builds on the assumption that the media play an important part in shaping relations between organizations and their environments, and that we need to know more about the way organizations respond to and influence the media and the production of news. LÄS MER

 2. 2. Reframing and Resolving Conflict : Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karin Aggestam; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; Palestine; Political and administrative sciences; PLO; Israel; negotiations; peace process; Middle East; resolving; reframing; resolution; transformation; diplomacy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The mutual recognition between Israel and the PLO in 1993 signalled a major shift in the Israeli-Palestinian conflict. This study examines, both theoretically and empirically, the basic question of how meaning of conflict may change and how conflict may be resolved. LÄS MER

 3. 3. Regimförhandlingar på miljöområdet: en studie av förhandlingarna om LRTAP-konventionen

  Detta är en avhandling från Per Larsson, Kyrkvägen 6A, S-247 41 Södra Sandby, Sweden

  Författare :Per Larsson; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transboundary pollution; LRTAP-convention; complexity; roles; phases; simplify; uncertainty; International regimes; Political and administrative sciences; arenas; förvaltningskunskap; Statsvetenskap; negotiations;

  Sammanfattning : In the last decades the growth in environmental pollution has led to a comparable growth in the number of the so-called regimes that attempt to combat transboundary pollution at the regional and global level. The majority of these international regimes have been contractual and have taken the form of frame-conventions. LÄS MER

 4. 4. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Matilda Broman; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att EU:s medlemsstater agerar mer taktiskt när starka nationella intressen står på spel. I den här studien analyseras Sveriges strategiska agerande i öppenhetsfrågan och i relation till en ny europeisk kemikalielagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Traits & Talks : Lessons about Personality and Deliberation from the Negotiations between Nelson Mandela and FW de Klerk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Julia Jennstål; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personality; five-factor model; big five; traits; facets; interactionalism; deliberation; collective decision-making; negotiations; South Africa; Nelson Mandela; FW de Klerk; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Compelling research in political psychology and personality psychology points to the significance of personality as a determinant of political behavior. Within a comprehensive framework for the study of personality in politics, the so-called Five-level Model (FLM), this thesis primarily focuses on the level of personality traits, where the well-established Five-factor model (the ‘Big Five’) is applied. LÄS MER