Sökning: "negotiations"

Visar resultat 1 - 5 av 333 avhandlingar innehållade ordet negotiations.

 1. 1. Uniformella förhandlingar : Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008

  Författare :Marianne Larsson; Birgitta Svensson; Lisa Öberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; civilian uniform; steering mechanisms; hierarchy; classification; gender; identity; masculinity; negotiations; disciplinary power; cultural history; clothes; Post Office; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The postal uniform represents a state authority while simultaneously clothing the body of an individual. Via discussions about breakpoints, events, and negotiations, the study highlights cultural and social patterns in civilian uniform practice. A basic theme is how society classifies and hierarchizes people, above all, masculinity, via uniform. LÄS MER

 2. 2. Settling the Scales : Justice in International Environmental Negotiations and Beyond

  Författare :Annkatrin Tritschoks; Ashok Swain; Kristine Höglund; Isak Svensson; Frank Dieter Grundig; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; chair; climate change; conflict resolution; Cyprus; environmental negotiations; international negotiations; justice; protracted social conflict; UNFCCC; Peace and Conflict Research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Parties to international negotiations typically invoke conflicting notions of justice. If these can be reconciled, this has positive effects on the negotiation process and outcome. If conflicts over justice persist, negotiations can stall or result in suboptimal outcomes. LÄS MER

 3. 3. Svensk-franska förhandlingar : Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

  Författare :Rickard Karlsson; Angelika Linke; Lars-Håkan Svensson; Marie-Christine Skuncke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; comedy of manners; cultural influence; era of liberty; France; history of culture; history of ideas; moral weeklies; satire; Frankrike; svensk frihetstid; idéhistoria; karaktärskomedi; kulturhistoria; kulturinfluens; moraliska veckoskrifter; moralsatir; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar till syfte att närmare förklara hur det i svensk 1700-talslitteratur vanligt förekommande satiriska porträtterandet av en landsman som har låtit sig påverkas av fransk kultur, i seder, språk och mode, på sådant sätt att han har blivit en ”sprätthök”, utgör en kritik av det franska kulturinflytandet. Avhandlingen visar också hur det kritiska förhållningssättet till det franska kulturinflytandet, som kanaliseras i beskrivningarna av sprätthöksfigurens förfranskade later, är inbegripet i diskurser om nationell tillhörighet, kultur, moral och språk. LÄS MER

 4. 4. Talking Organizations : Corporate Media Work and Negotiations of Local Practice

  Författare :Josef Pallas; Kerstin Sahlin; Jaan Grünberg; Anders Forssell; Peter Kjær; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Business studies; Corporate Media Work; Media; Institutions; Institutional Work; Negotiations; Local Practice; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Contemporary business organizations are becoming increasingly medialized. The present thesis builds on the assumption that the media play an important part in shaping relations between organizations and their environments, and that we need to know more about the way organizations respond to and influence the media and the production of news. LÄS MER

 5. 5. Reframing and Resolving Conflict : Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998

  Författare :Karin Aggestam; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; Palestine; Political and administrative sciences; PLO; Israel; negotiations; peace process; Middle East; resolving; reframing; resolution; transformation; diplomacy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The mutual recognition between Israel and the PLO in 1993 signalled a major shift in the Israeli-Palestinian conflict. This study examines, both theoretically and empirically, the basic question of how meaning of conflict may change and how conflict may be resolved. LÄS MER