Sökning: "Social economics"

Visar resultat 1 - 5 av 3939 avhandlingar innehållade orden Social economics.

 1. 1. Essays on Sickness Insurance, Absence Certification and Social Norms

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Margareta Dackehag; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; occupational physician; general practitioner; physician behaviour; working ability; sickness absence certification; sickness absence; sickness insurance; social insurance; incentives; social norms; Social policy; welfare; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : The thesis consists of an introductory chapter and three essays, considering sickness insurance, social norms and absence certification. The first essay, Group-Specific Social Norms and Economic Incentives in a General Welfare System, investigates the interaction between economic incentives and social influences in a general welfare system. LÄS MER

 2. 2. Sickness Insurance: Design and Behavior

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Klas Rikner; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi; Nationalekonomi; economic systems; economic policy; econometrics; economic theory; Economics; Social insurance; Experience rating; Asymmetric information; Insurance; Sickness insurance; Sickness absence;

  Sammanfattning : The first essay presents the results from a questionnaire study of sickness insurance and sickness absence behavior in Sweden. In the first part, people’s preferences for the design of a sickness insurance are discussed. LÄS MER

 3. 3. Explorations in Behavioral Economics: Realism, Ontology and Experiments

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik Hansen; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; Behavioral Economics; economic theory; econometrics; Economics; Laypeople; Financial Decision-Making; Formalization; Bounded Rationality; Experimental Economics; Meta-Theoretical Analysis; Economic Methodology; Ontology; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic systems; Realism;

  Sammanfattning : This thesis explores Behavioral Economics in terms of realism, ontology and experiments. In the introductory chapter descriptions of "Behavioral Economics", "realism" and "ontology" are offered. LÄS MER

 4. 4. School Reform, Educational Achievement and Lifetime Income : Essays in Empirical Labor Economics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anders Böhlmark; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economics of education; international migration; lifetime income; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The Impact of School Choice on Pupil Achievement, Segregation and Costs: Swedish Evidence. This paper evaluates school choice at the compulsory school level. We estimate the impact of an increased enrolment in private schools on average achievement using within-municipality variation over time. LÄS MER

 5. 5. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER