Sökning: "Offentlig rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden Offentlig rätt.

 1. 1. Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken

  Författare :Michaela Ribbing; Jane Reichel; Åsa Örnberg; Hans Eklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public administration; administrative procedure; administrative courts; the Administrative Court Procedure Act; the Code of Judicial Procedure; central characteristics of administrative procedure; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : The aim of the thesis Administrative procedure and the Code of Judicial Procedure is to analyse the role or function of the Code of Judicial Procedure in administrative procedure and the significance of administrative procedure in this regard.Public administration is of great importance in Swedish society and concerns personal and economic values that are important for citizens. LÄS MER

 2. 2. Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet

  Författare :Lena Marcusson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltning; myndighet; myndighetsområdet; offentligrättslig korporation; skadestånd; tjänstefel; förvaltningslagen; Public law; Offentlig rätt; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt

  Författare :Andrea Sundstrand; Wiweka Warnling Nerep; Rolf Höök; Jane Reichel; Tobias Indén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public procurement; EU law; public contracts; serive concessions; B-services; below thresholds; EU primary law; remedies; crossborder interest; public procurement directives; offentlig upphandling; offentliga kontrakt; tjänstekoncessioner; B-tjänster; under tröskelvärdena; primärrätt; rättsmedel; gränsöverskridande intresse; upphandlingsdirektiv; offentlig rätt; Public Law;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is EU primary legislation on public procurement. The award of public contracts below the thresholds, for B-services and for service concessions are excluded from the EU public procurement directives. LÄS MER

 4. 4. Samband i socialförsäkringen : en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

  Författare :Ruth Mannelqvist; Åsa Gunnarsson; Anna Hollander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; social insurance; benefits and contributions; social rights; sex equality; legal principles and income; Offentlig rätt; Public law; Offentlig rätt; offentlig rätt; public law;

  Sammanfattning : In Sweden, the concept of a connection between benefits and contributions in social insurance is strong. The opinion is based on an understanding that social security law in constructed upon the same principles as private insurance. LÄS MER

 5. 5. Avbrutna upphandlingar : Ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt

  Författare :Fredrik Morawetz; Institutionen för handelsrätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public procurement; EU law; public contracts; damages; remedies; precontractual liability; duty of loyalty; offentlig förvaltning; offentlig upphandling; skadestånd;

  Sammanfattning : The thesis addresses a practical problem that has recently emerged on the Swedish public procurement law agenda; the fact that a considerable number of initiated tender procedures are cancelled by the contracting authority. During the last decade, the number of cancelled tenders has increased yearly and in 2017 over 13 percent of the initiated procedures governed by the EU public procurement regulation ended in cancellation. LÄS MER