Sökning: "Offentlig rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden Offentlig rätt.

 1. 1. Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken

  Författare :Michaela Ribbing; Jane Reichel; Åsa Örnberg; Hans Eklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Public administration; administrative procedure; administrative courts; the Administrative Court Procedure Act; the Code of Judicial Procedure; central characteristics of administrative procedure; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : The aim of the thesis Administrative procedure and the Code of Judicial Procedure is to analyse the role or function of the Code of Judicial Procedure in administrative procedure and the significance of administrative procedure in this regard.Public administration is of great importance in Swedish society and concerns personal and economic values that are important for citizens. LÄS MER

 2. 2. Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet

  Författare :Lena Marcusson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltning; myndighet; myndighetsområdet; offentligrättslig korporation; skadestånd; tjänstefel; förvaltningslagen; Public law; Offentlig rätt; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt

  Författare :Andrea Sundstrand; Wiweka Warnling Nerep; Rolf Höök; Jane Reichel; Tobias Indén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public procurement; EU law; public contracts; serive concessions; B-services; below thresholds; EU primary law; remedies; crossborder interest; public procurement directives; offentlig upphandling; offentliga kontrakt; tjänstekoncessioner; B-tjänster; under tröskelvärdena; primärrätt; rättsmedel; gränsöverskridande intresse; upphandlingsdirektiv; offentlig rätt; Public Law;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is EU primary legislation on public procurement. The award of public contracts below the thresholds, for B-services and for service concessions are excluded from the EU public procurement directives. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrirätt : Intressen, rättigheter och principer

  Författare :Moa Kindström Dahlin; Wiweka Warnling-Nerep; Anna-Sara Lind; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mental health law; public law; medical law; social law; autonomy; care; societal protection; capacity; rights; principles; legality; objectivity; proportionality; balancing interests; risk assessment; European Convention on Human Rights; offentlig rätt; Public Law; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Mentally-ill individuals today are seen as having the same right to self-determination as others. Despite this, involuntary psychiatric care is accepted with reference to the patient's own best interests and to a certain extent, the need for societal protection. LÄS MER

 5. 5. Samband i socialförsäkringen : en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen

  Författare :Ruth Mannelqvist; Åsa Gunnarsson; Anna Hollander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public law; social insurance; benefits and contributions; social rights; sex equality; legal principles and income; Offentlig rätt; Public law; Offentlig rätt; public law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the concept of a connection between benefits and contributions in social insurance is strong. The opinion is based on an understanding that social security law in constructed upon the same principles as private insurance. LÄS MER