Sökning: "social norms"

Visar resultat 1 - 5 av 799 avhandlingar innehållade orden social norms.

 1. 1. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 2. 2. Behaving as a Christ‐Believer : A Cognitive Perspective on Identity and Behavior Norms in Ephesians

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Rikard Roitto; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ephesians; norms; behavior norms; morality; social identity; social identity theory; social cognition; attribution; cognitive science; New Testament exegesis; Efesierbrevet; normer; beteendenormer; moral; social identitet; social identitetsteori; social kognition; attribution; kognitionsvetenskap; Nya testamentets exegetik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study contributes to the understanding of how first century Christ-believers, particularly those who shared the imagination of Ephesians, experienced the relation between their social identity as Christ-believers and behavior norms. In order to understand this, a number of theories from the cognitive sciences are used in combination with historical-critical methods. LÄS MER

 3. 3. Essays on Social Norms and Economic Change

  Detta är en avhandling från Printed in Sweden by Media-Tryck, Lund University

  Författare :Karl Mcshane; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-04-12]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Norms; Gender norms; Executive recruitment; Generalized trust; Immigration; business incubators; Entrepreneurship; Social norms; gender norms; entrepreneurship; business incubators; immigration; generalized trust; social trust;

  Sammanfattning : This dissertation consists of three empirical essays concerning social norms and their effect on economic outcomes. Each essays discusses a seperate subject. LÄS MER

 4. 4. Negotiating the Normal Birth Norms and Emotions in Midwifery Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Gleisner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; feelings; emotions; midwifery; midwifery education; student midwives; feeling norms; labor pain; stillbirth; negotiation; categorization work; birthing trajectory; Normer; känslor; barnmorska; barnmorskeutbildning; barnmorskestudenter; känslonormer; förlossningssmärta; dödfödda barn; förhandling; kategoriseringsarbete; förlossningstrajektorier;

  Sammanfattning : Pregnancies and childbirths are not just biological or medical events. Childbirths are also emotionally intense situations, not only for the parents-to-be but also for those who work in delivery care. In addition, pregnancies and childbirths are sociocultural situations; there are norms regarding the normal birth. LÄS MER

 5. 5. Mutual benefit Rethinking social inclusion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lina Martinson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Social inclusion; integration; segregation; social exclusion; social capital; governance; value-creation; value-creating processes; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : geography, where segregation and social exclusion of neighbourhoods and marginalised groups are mounting problems. Concurrently, globalisation and structural changes have altered the conditions for the national state and the public sector as well as for other actors. LÄS MER