Sökning: "Margareta Dackehag"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Margareta Dackehag.

 1. 1. Essays on Sickness Insurance, Absence Certification and Social Norms

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Margareta Dackehag; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; occupational physician; general practitioner; physician behaviour; working ability; sickness absence certification; sickness absence; sickness insurance; social insurance; incentives; social norms; Social policy; welfare; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : The thesis consists of an introductory chapter and three essays, considering sickness insurance, social norms and absence certification. The first essay, Group-Specific Social Norms and Economic Incentives in a General Welfare System, investigates the interaction between economic incentives and social influences in a general welfare system. LÄS MER

 2. 2. Sickness insurance and social norms. Interaction between formal and informal rules in a welfare state context

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Margareta Dackehag; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER