Sökning: "fast egendom"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden fast egendom.

 1. 1. Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag : Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser

  Författare :Elisabeth Ahlinder; Richard Hager; Göran Millqvist; Kåre Lilleholt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; real estate; real property; land code; pledge; form requirements; leasing; security; property bonds; securitisation; mezzanine-loan; ring fence; triple net; fast egendom; fastighet; jordabalken; panträtt; formkrav; hyra; säkerhet; fastighetsleasing; fastighetsobligationer; värdepapperisering; fastighetsbolag; mezzanine-lån; negativklausuler; ring fence; triple net; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation examines the extent to which the actual use of commercial premises as security is consistent with how such premises theoretically are to be used for such purposes. The objective is to examine the functionality of the Swedish Land Code (LC)(1970:994) in relationship to the use of alternative financing forms and techniques. LÄS MER

 2. 2. Markåtkomstersättning

  Författare :Marc Landeman; Richard Hager; Helena Bohman; Bengt Domeij; Ola Jingryd; Katrine Broch Hauge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Markåtkomstersättning; expropriation; expropriationsrätt; fastighetsrätt; speciell fastighetsrätt; fastighetsvärdering; ersättningsbestämning; värderingsrätt; vinstfördelning; marknadsvärde; löseskilling; tvångsingrepp; expropriationsersättning; värdeersättning; skadeståndsrätt; äganderätt; fast egendom; allmänt intresse; rättsekonomi; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : How to compensate landowners when they suffer a compulsory acquisition of their property is a long-standing problem. In general, the subject is usually stated as a two-sided problem. First, it is a fairness problem regarding what measuring instrument should be used to decide a fair amount of compensation to the landowner. LÄS MER

 3. 3. Practisk afhandling, om klander i jordafång, då laga fasta ligger i vägen ... under ... Olof Rabenii præsidio, så til almänhetens, som i synnerhet de lärdas pröfning i gust. läro-salen, å vanlig tid f. m. d. 19 decembr. 1767, författad och utgifven af Johan Gabriel Savarij, stockholmsbo

  Författare :Olof Rabenius; Johan Gabriel Savarij; Olof Rabenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fast egendom; Lantbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rättshistoriska studier angående ogulden köpeskillings rätt vid föryttring av fast egendom

  Författare :Ivar W. Sjögren; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Land och fæ : strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier

  Författare :Bo Ruthström; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkvetenskap; Philology; pre-medieval; regional law; medieval law; linguistic geography; onomasiology; terminology; property in general; movable and immovable property; structural shift; Old Nordic; Proto-Nordic; lauss eyrir; Roman law; Christian church; legal history; Harald Bluetooth; Hákon Aðalsteinsfóstri; Harald Finehair; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This study investigates the stock of words for PROPERTY IN GENERAL with the subcategories MOVABLE and IMMOVABLE PROPERTY in the regional medieval Scandinavian laws and makes a linguistic-geographical analysis of these words with the aim of establishing a relative term chronology. A crude analysis shows that fé/fæ for PROPERTY IN GENERAL and land for IMMOVABLE PROPERTY were the oldest terms. LÄS MER