Sökning: "Steven Brust"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Steven Brust.

  1. 1. Writing Worlds, Reading Landscapes : An Exploration of Settings in Fantasy

    Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

    Författare :Stefan Ekman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Robert Jordan; Steven R. Donaldson; Lisa Goldstein; Tim Powers; Patricia McKillip; China Miéville; Charles de Lint; Terry Pratchett; Robert Holdstock; Garth Nix; Charles Vess; Neil Gaiman; Steven Brust; J.R.R. Tolkien; maps in fantasy; fantasy; ecocriticism; Steven R. Donaldson; Lisa Goldstein; Tim Powers; Patricia McKillip; China Miéville; Charles de Lint; Terry Pratchett; Robert Holdstock; Garth Nix; Charles Vess; Neil Gaiman; Steven Brust; J.R.R. Tolkien; maps in fantasy; fantasy; ecocriticism;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fantasygenrens många främmande och fantastiska platser ger inte bara handlingen en exotisk kuliss utan är tätt knutna till hur berättelserna är uppbyggda. I Stefan Ekmans doktorsavhandling Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy visas hur miljön i fantasy är lika viktig som persongalleriet och intrigen. LÄS MER