Sökning: "skolgång"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet skolgång.

 1. 1. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 2. 2. An Ordinary School Child : Agency and Authority in Children’s Schooling

  Författare :Katarina Ayton; Ann-Carita Evaldsson; Tuula Gordon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; generation; positionering; agens; skolgång; barn; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore the position, and the restrictions and possibilities for action available to children in a Swedish mainstream school class. With focus on everyday activities the questions generated were: whether being a member of a specific school class has significance; how the children position themselves in negotiations of time and space; in what manner the children can claim, and be granted, command over their school day activities; and what happens when the adults’ right to control becomes visible. LÄS MER

 3. 3. Bryta upp och börja om : Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Författare :Ulrika Wigg; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Pirjo Lahdenperä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanser; vagabonder; risk; tillit.; Education; Pedagogik; livschanse; tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER

 4. 4. Early school leavers in Australia : family, school and personal determinants of the decision of 16-year-old Australians to remain at school or to leave

  Författare :Malcolm J. Rosier; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Avbruten skolgång; Skolleda; Undervisningsväsen; Australien;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Alla lika - alla olika: skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands

  Författare :Elisabeth Elmeroth; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Achievement; compulsory school; immigrant; national evaluation; grade nine; Sweden; Pedagogik; Pedagogy and didactics; attitudes; didaktik; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study was to provide knowledge about the school situation of pupils in Sweden whose parents were both born abroad. The connections between the pupils’ background, other factors shown to be significant in earlier studies, and school results have been identified and analysed. LÄS MER