Sökning: "risk organization"

Visar resultat 1 - 5 av 202 avhandlingar innehållade orden risk organization.

 1. 1. Den riskfyllda gemenskapen : Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Christer Eldh; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; cultural processes; organization; gender; risk; safety culture; passenger ship; safety management; passagerarfartyg; säkerhetsaspekter; riskhantering; risk; fartyg; kulturella aspekter; Passagerarfartyg; Kulturella aspekter; Fartyg; Gender; Riskhantering; Risk;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how cultural processes and organisational conditions influence safety management in complex sociotechnical contexts. The object of investigation was a passenger ship where interviews and observations had been conducted for one year. LÄS MER

 2. 2. Abandoning Silos for Integration: Implementing Enterprise Risk Management and Risk Governance

  Detta är en avhandling från Lund University School of Economics and Management, Department of Business Administration

  Författare :Sara Lundqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Enterprise risk management; holistic risk management; risk management; risk governance; corporate governance; credit risk; credit ratings; credit default swap spreads;

  Sammanfattning : Firms began to abandon the “silo” approach to risk management for more integration in the risk management system. Enterprise risk management (ERM) emerged as a framework for the management of integrated risks in a strategy setting supported by risk governance. LÄS MER

 3. 3. Essays on Corporate Risk Management

  Detta är en avhandling från Lund University School of Economics and Management, Department of Business Administration

  Författare :Håkan Jankensgård; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Risk management; risk measurement; hedging; enterprise risk; centralization;

  Sammanfattning : Companies spend a lot of attention and resources on something commonly referred to as ‘risk management’. Despite its apparent importance and intuitive appeal, corporate risk management is fraught with many difficulties, both on the conceptual and practical level. LÄS MER

 4. 4. Omständigheter på ett kärnkraftverk, organisering av risk och institutionalisering av säkerhet

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Hans Wessblad; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational science; institutional theory; ethnography; risk society; tacit knowledge; high reliability organizations; risk technology; risk organization; safety production; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ofärd är samhällsrisker. Riskorganisationer kan definieras som organisationer vilka genererar större samhällsrisker än traditionellt företagande. Dessa organisationer hanterar en mer omfattande kravbild än gängse företagande, en kravbild som innefattar risker för människor utanför själva verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Integrated and Probabilistic Risk Analysis of Drinking Water Systems

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Andreas Lindhe; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; water safety plan; customer minutes lost; probabilistic; fault tree analysis; risk analysis; risk; integrated; drinking water system; hazard; uncertainty;

  Sammanfattning : Drinking water supply is an essential public function but is at the same time exposed to risks. Since a totally risk-free society is not attainable, risks need to be managed efficiently to achieve an acceptable level of risk. LÄS MER