Sökning: "vibrationer"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade ordet vibrationer.

 1. 1. Structure-acoustic analysis; finite element modelling and reduction methods

  Detta är en avhandling från Division of Structural Mechanics, Box 118; 221 00 Lund

  Författare :Peter Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mechanical engineering; hydraulics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; low frequency range; building acoustics; lightweight structures; porous materials; modal reduction; substructuring; finite element analysis; structural acoustics; vibroacoustics; Structural dynamics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar finita element analys av det kopplade problemet bestående av en akustisk fluid innesluten av en flexibel struktur. Det studerade problemområdet kan också innehålla poröst ljudabsorberande material. LÄS MER

 2. 2. Models for analysis of shotcrete on rock exposed to blasting

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lamis Ahmed; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Shotcrete; Rock; Vibration; Stress waves; Numerical analysis.; Sprutbetong; Berg; Vibrationer; Spänningsvågor; Numerisk analys.;

  Sammanfattning : In underground construction and tunnelling, the strive for a more time-efficient construction process naturally focuses on the possibilities of reducing the times of waiting between stages of construction. The ability to project shotcrete (sprayed concrete) on a rock surface at an early stage after blasting is vital to the safety during construction and function of e. LÄS MER

 3. 3. Towards Horizontal Environmental Assessment for Supply Chain and Logistics Management

  Detta är en avhandling från Packaging Logistics, Lund University

  Författare :Sajed Abukhader; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronic Commerce; Life Cycle Assessment; Horizontal Assessment; Operations Management; Supply Chain Management; Mechanical engineering; Environmental Management; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; Maskinteknik; hydraulics; vakuumteknik; vibrationer; akustik; hydraulik; Logistics Management;

  Sammanfattning : Electronic commerce (E-commerce) is one of the issues that are expected to influence the various logistics and supply chain processes/operations including: production, packaging, warehousing, transportation, etc. Consequently, the environmental implications of E-commerce are of concern and interest. LÄS MER

 4. 4. Condition-Based Maintenance: Selection and Improvement of a Cost-Effective Vibration-Based Maintenance Policy for Rolling element Bearings

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Engineering, Lund University

  Författare :Basim Al-Najjar; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Terotechnology; Systemekonomi; Maintenance Technology; Failure analysis; Vibration monitoring; Spectral analysis; Vibration-based maintenance policy; Maintenance cost-effectiveness; Selection of the most cost-effective maintenance strategy and policy; benchmarking; Total Quality Maintenance TQMain ; Cyclic improvement of maintenance experience; vibration and acoustic engineering; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; a cost-effective vibration-based maintenance policy.; Integrated maintenance; Condition monitoring and control; Total Time on Test-plots; effectiveness and accuracy; Failure causes and mechanisms; Maintenance quality; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Moderna tillverkningsmaskiner är dyra och därför måste dess tillgänglighet och effektivitet ständigt hållas högt. Sådana resultat kan man inte åstadkomma utan tillämpning av en effektiv underhållsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Analyses of Spur and Helical Gears

  Detta är en avhandling från Machine Elements, LTH, Box 118, 221 00 LUND

  Författare :Anette Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; hydraulics; Teknik; Mechanical engineering; Technological sciences; misalignment; contact ratio; load distribution; transmission error; tooth contact analysis;

  Sammanfattning : The thesis contains three papers that comprise studies of the dynamic behaviour of involute spur and helical gears, and one paper that describes a method to determine the influence of misalignment on the static helical gear tooth stress. In the first study, the influence of the contact ratio on the dynamic response of a spur gear was examined. LÄS MER