Sökning: "möte etik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden möte etik.

 1. 1. Barn och etik : möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

  Författare :Bodil Halvars-Franzén; Gunilla Dahlberg; Eva Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Children; ethics; the ethical encounter; fundamental values; pedagogical approach; listening; play; the encounter with nature; ESD; barn; etik; det etiska mötet; värdegrund; etnografi; förhållningssätt; lek; möte med naturen; lärande i hållbar utveckling; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim is to examine how children create and embody ethics by analyzing their encounters and how possibilities are conditioned by the framework surrounding them. The focus has been on the following problem areas: Conditions that enable children’s ethical encounters with regard to frameworks, rules and order Conditions that enable children’s ethical encounters related to the teachers’ approach Children’s encounters in play from an ethical perspective Children’s encounters with nature from an ethical perspective The theoretical standpoint is ”the ethics of an encounter” from Emmanuel Levinas’ idea of ethics of alterity. LÄS MER

 2. 2. Genesis och Jernet : ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser

  Författare :Lina Sjöberg; Inger Ljung; Eberhard Herrmann; Kirsten Nielsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Biblical studies; intertextuality; Genesis; the bible and literature; Bakhtin; reader; Bibelvetenskap exegetik; intertextualitet; Sara Lidman; Jernbaneeposet; bibelvetenskap; hermeneutik; bibel och skönlitteratur; läsare; Genesis; Bakhtin; läsarorientering; Old Testament exegesis; Gamla testamentets exegetik; Gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is intertextuality between the Hebrew Bible and a piece of twentieth century Swedish fiction. The main purpose is to create analytical tools and to find a way to deal with fragmentary intertextuality between bible and literature. LÄS MER

 3. 3. Hur orkar man i det svåraste? : Copingprocesser hos sjukhussjälavårdare i möte med existentiell problematik : en religionspsykologisk studie

  Författare :Marie Anne Ekedahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Stress; coping theory; religious coping; existential; health; chaplain; hospital chaplaincy; life story; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionspsykologi; religionspsykologi;

  Sammanfattning : The dissertation focuses on a problem area with existential aspects regarding stress, religion and health. The objective is to study how the hospital chaplains handle existential confrontation in their daily work. LÄS MER

 4. 4. Den unge Manfred Björkquist : Hur en vision av kristendomens möte med kultur och samhälle växer fram

  Författare :Torbjörn Aronson; Oloph Bexell; Kjell Blückert; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vision; »folk church»; confessional Lutheranism; Pietism; consensus; civil society; Christian Student Association; nationalism; Young Church movement; Church history; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis is a biographical study of Manfred Björkquist’s early life and addresses questions concerning the development of his vision of Christianity, culture and soci-ety. A comparison is also made between Björkquist’s vision and the classical typol-ogy of H. Richard Niebuhr. LÄS MER

 5. 5. Se människan! : en studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft

  Författare :Mayvor Ekberg; Jørgen Straarup; Ruth Franzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Diocese of Luleå; clergymen’s assembly of the diocese of Luleå; low church; the Church of Sweden; ecclesiology; history of the church; Theological and Ideological Studies; process of modernisation; modernity; secularisation; pietism; expressivism; Enlightenment; Romanticism; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The present study deals with the encounter between the diocese of Luleå and the process of modernising. The main issue is individualism as a part of modern man’s identity. LÄS MER